Évzáró Közgyűlés

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) 2015. évi évzáró közgyűlésén közel kétszáz fő vett részt, melynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. Pataki Gábor a KMVSZ alelnöke a rendezvény moderátoraként köszöntötte a vendégeket, majd Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke kérte Isten áldását az egybegyűltekre. Babják Zoltán Beregszász megyei jogú város polgármestere köszöntőjében elmondta, az idő alkalmas a számvetésre, és örül annak, hogy a helyi magyar vállalkozók is tevékenyen részt vesznek környezetünk szebbé tételében.

Virág László, a KMVSZ elnöke beszédét azzal a kijelentéssel kezdte, miszerint a Szövetség taglétszáma meghaladta a kétszázhúsz főt. Évértékelő beszámolójában elhangzottak a tökmagolaj termeléssel kapcsolatos jövőbeni tervek, illetve a határon túli gazdálkodókkal és vállalkozókkal való további kapcsolatépítés lehetősége. Üdvözölte a Méhész Közösség tagjainak aktivitását, illetve a II. Turul Expo termékkiállítás sikerét. Kiemelte, a Szövetség tervei között szereplő Nemzeti Vágtába, valamint a Kárpát-medencei ipari kender termelésbe való bekapcsolódást. Ismertette a Szövetség 2015-ös évben kiosztott támogatásait: műtrágya, üzemanyag támogatás, atkaölő szer és méhész ruha.

A Vajdaságban indítandó 50 milliárd forintos gazdaságfejlesztési támogatás kapcsán Virág László bejelentette, hogy Kárpátalja is számíthat a Magyar Állam segítségére.

Dr. Brenzovics László a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának képviselője, üdvözölte a szép számban megjelent tagságot és azt, hogy vannak még olyan vállalkozók, akik tenni akarnak a kárpátaljai magyarságért. Kiemelte, az Anyaország támogatásával szeretné revitalizálni vidékünk gazdaságát. Végezetül felkérte a vállalkozókat, hogy mindenki gondolkozzon el rajta, tervezze meg, hogy mivel tudná fejleszteni saját vállalkozását, a források lehívásában pedig segítséget kapnak.

Pataki Gábor ismertette a közgyűlés napirendi pontjait, melyet elfogadtak a résztvevők.

Virág László a 2016-os év tervei között kiemelte a Szövetség fő célját, ami a szülőföldön való megmaradás. Fontos tervként említette a feldolgozóipari komplexumok létrehozását, a Kárpát-medencei vállalkozói és gazdálkodói körökkel való kapcsolatok továbbfejlesztését, gépparkok létesítését, szövetkezetek létrehozásának felkarolását, illetve a Turul Expo ismételt megrendezését és kiterjesztését.

Beszédében kiemelte a KMVSZ felvállalja a családi szövetkezetek bejegyeztetésével kapcsolatos jogi segítségnyújtást.

Az ukrajnai földmoratórium változásainak kérdésében Szolomka Alekszander földprivatizációs szakértő és Iljasovics Viktor a KMVSZ bereg megyei elnöke adott tájékoztatást és válaszolt a résztvevők kérdéseire. Iljasovics Viktor hangsúlyozta, hogy már több peres ügy folyik földkérdésben ezért a gazdák fokozottan figyeljenek oda földjeikre és törekedjenek tulajdonuk hivatalos dokumentumainak megszerzésére.

Őr-Hidi László a Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke szót kérve hangsúlyozta: a földeket meg kell tartani a helyben lakó magyar gazdák tulajdonában. Jelezte továbbá, hogy érdemes az ukrajnai fejlesztési lehetőségekre is figyelmet fordítani. Virág László a felszólalásra tett reflexióban elmondta, a KMVSZ nyitott ezen lehetőségek irányába is.

Egyéb napirendi pontok között Virág László a tagság tudomására hozta, miszerint a Perényi Zsigmond Gazdaság- és Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány hosszas adminisztrációs folyamat után bejegyzésre került. Az Alapítvány fő feladata a kárpátaljai vállalkozók támogatásának még hatékonyabb elősegítése, igazgatói feladatait Himinecz László látja el.

Pataki Gábor ismertette a Szövetség strukturális átalakításának lehetőségét, az új felosztás a történelmi vármegyék határaihoz lesz igazítva. A közgyűlés egyhangú szavazata alapján jóváhagyásra került az ung, bereg és máramaros- ugocsai felosztás.

Határozat született a megyei szintű tanácskozások időpontjáról: Ung megye – 2016. február második hétvégéje, Máramaros-Ugocsa megye 2016. február utolsó hétvégéje, Bereg megye – 2016. március első hétvégéje.

Pataki Gábor ismertette továbbá az elnökség tagfelvétellel kapcsolatos határozatát, miszerint az újonnan csatlakozó tagoknak szükséges két már két éve tagsági viszonnyal rendelkező személy ajánlása, valamint a bejelentkezés napjától számított három hónap egy úgynevezett türelmi idő, ami leteltét követően nyerheti el a kérelmező teljes jogú tagságát.

A közös ebédet követően mezőgazdasági és méhészeti szekcióülésekre került sor. A gazdálkodók a Tisza- melléki járás fejlesztési koncepciójával ismerkedhettek meg, míg a méhészek átvehettek méhész ruháikat.

Záró akkordként az elnökség kifejezte jó kívánságait a tagság irányába, a közelgő ünnepekre való tekintettel áldott karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánva.