Méhész tagozat alakult a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége kötelékében – Évzáró közgyűlés

Adventi időszakban gyűltek össze a magyar vállalkozók december 13-án, melynek a II. RFKMF adott otthont. Az évzáró közgyűlés apropójául a Szövetség ez évi munkájának összegzése, valamint egy, a kárpátaljai méhészeket összefogó tagozat megalapozása szolgált. A közel 100 fős hallgatóságot Himinecz László a tanácskozás koordinátora köszöntötte, majd átadta a szót Radvánszky Ferenc református lelkipásztornak, aki Isten áldását kérte a közgyűlés munkájára. Ezt követően a meghívott vendégek bemutatására került sor. Jelen volt: Dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az Ukrán Parlament képviselője. Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Balogh Dénes Béla, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja. Bozsik Béla, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja. Radvánszky Ferenc, a Mezőkaszonyi és Bótrágyi Református Egyházközség lelkipásztora, Jarolics Béla, az IHLET Tisza-völgyi Nemzetközi Agrár Kutatás-fejlesztési Klaszter főtitkára, Mester András, a KMKSZ önkormányzati-gazdasági titkára.

 

A napirendi pontok ismertetését követően Virág László, a Szervezet elnöke, prezentálta a 2014-es év eseményeit, kifejtette tapasztalatait és irányelveit a jövő évre nézve. Górcső alá vette azokat a lehetőségeket, melyek a szövetség további fejlődését szolgálhatják.kmvsz_14

Dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az Ukrán Parlament képviselője elmondta, hogy az Ukrán kormány vállalkozás barát rendelkezések bevezetésén fáradozik, és a helyi magyar vállalkozóknak fontos ezeknek a lehetőségeknek a kihasználása a talpon maradás, és a megmaradás szempontjából. A képviselő úr kihangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarság gazdaságfejlesztési tervének megvalósításában a Magyar Kormány segítségére is számíthatnak a helyi vállalkozók, éppen ezért fontos a helyzet megragadása és a bátor vállalkozói szellemiség. Megalapozott tehát az a jövőkép mely felé tartunk, és a roppant nehéz gazdasági helyzet ellenére sem marad egyedül Kárpátalja magyarsága.

 

Barkaszi Ferenc, a KMVSZ mezőgazdasági szakbizottságának elnöke összegezve az évet, rámutatott arra a sokszínű kapcsolati hálóra mellyel a Szövetség rendelkezik. Továbbá hangsúlyozta, nem a gondjainkra kell néznünk, hanem a kínálkozó lehetőségekre, hiszen van jövője a helyi agrárgazdáknak. A kárpátaljai méhészettel kapcsolatos beszámolójában fő kitörési pontként az egyedi termékek értékesítését jelölte meg.

Ezután következhetett a közgyűlés egyik legfontosabb mozzanata, a Méhészeti Közösség megalakításáról szóló terv bemutatása. Pataki Gábor, az ipari szakbizottság tagja, SWOT analízis segítségével vázolta a tagozat megalakításának helyzetképét. Öt pontban foglalta össze a legfőbb célokat: értékesítési lehetőségek megszervezése, költséghatékony alapanyag beszerzés, forrásteremtés, méhészeti közösség formális és informális megteremtése, közös fórumok, képzések megszervezése. Mindezen célok hátterének biztosításában a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége nyújt segítséget a jövőben, valamint a Szervezet által megválasztott Szűcs Zoltán, aki a tagozat koordinátori feladatait látja majd el a jövőben.

Pataki Gábor továbbá ismertette a Méhészeti Közösség 2015-ös évi ütemtervét, azonban annak elfogadására a januárra kitűzött méhészeti fórum alkalmát ajánlotta, mely támogatásra talált a megjelentek részéről.

Mester András, a KMKSZ önkormányzati-gazdasági titkára, Mezőgecse polgármestere, üdvözölte a Méhészeti Közösség megalakítását és a januári megbeszélés helyszínéül felajánlotta a Mezőgecsei Böllérverseny alkalmát. Valamint felkérte a KMVSZ vezetését arra, hogy vegyen részt a KMKSZ által kezdeményezett turisztikai törvényjavaslat kidolgozásában.

Iljasovics Viktor, az Alibi Országos Ügyvédi Egyesület elnöke, a KMVSZ beregszászi régióelnöke a Szervezeti kérdéseket terjesztette az tagság elé. A Jakab Sándor által ismertetett kis- és mikro borászati, illetve turisztikai vállalkozásokkal kapcsolatos törvényjavaslat kidolgozásának jogszerűségét részletezte. Valamint a közgyűlés elé terjesztette az időközi tisztségbeli változásokat, ugyanis Sütő Attila a KMVSZ alelnöke lemondásáról tájékoztatta az elnökséget, így napirendre került egy új alelnök kiválasztása. Az elnökség, és Virág László, Pataki Gábort javasolta. Valamint második alelnökként Barkaszi Ferenc szakbizottsági elnököt, tekintettel arra, hogy a tagság többsége mezőgazdász. A közgyűlés egyhangú igennel támogatta a két új kinevezést. Kijelölésre került még két tanácsadói poszt is, melyekre Radvánszky Ferenc, és Barkaszi Levente bizonyultak megfelelőnek.

A közgyűlés előtt bemutatkozott Bényi Zoltán magyarországi vállalkozó, aki helyi termeltetési lehetőségekről adott tájékoztatást. Majd Csizmár Sarolta, a Beregszász és Térsége Falusi Turizmus Szövetség elnöke szólt az újonnan megalakult Méhészeti Közösséghez. Felhívta a figyelmet a helyi turizmusban rejlő lehetőségekre, és a méz- illetve méhészeti termékek értékesítésének és népszerűsítésének módjaira.

Az eseménydús közgyűlés még ezután is tartogatott meglepetéseket. A Vállalkozók Szövetsége a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint annak elnöke, Radetzky Jenő segítségével 69 használt, kiváló állapotban lévő számítógéphez juthatott. Az állomány az Exim Bank egyik részlegének korszerűsítése során került lecserélésre, majd pedig hozzánk Kárpátaljára. Az elnökség döntése alapján 10 komplett számítógép került az ungvári régióhoz, 10 a beregszászi, 5 a szőlősi, és 5 a felső-tisza vidéki régiók tagjainak használatába. A megmaradt eszközöket pedig egy különböző képzéseket lebonyolító tanosztály felszerelésére, illetve jótékony célokra használják fel.

Az eredményes tanácskozást áldásvétel zárta, majd pedig egy közös ebéd a beregszászi „Namény” étteremben, ahol már kötetlen formában zajlott tovább a tanácskozás.

Napirendre került a KMVSZ jótékonysági alapítványának létrehozása a vállalkozók érdekeinek jövőbeni, még hatékonyabb támogatása szempontjából. Alapítványi névként, a tagság a „Perényi Zsigmond Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” javaslatot fogadta el. Egyéb napirendi pontok között szerepelt az idén első alkalommal megrendezett tiszapéterfalvai Nemzetközi Termékkiállítás megnevezése. A hagyományteremtő rendezvény ezután a „Turul Expo” nevet fogja viselni.A Méhészeti Közösség megalakulásának elfogadását követően, Jakab Sándor, a turizmus- és környezetvédelmi szakbizottság elnöke tartotta meg beszámolóját. A kis- és mikro borászati vállalkozások helyzetére hívta fel a figyelmet, miszerint fontosnak tartaná a kérdés parlament elé terjesztését. Az elnökség döntése alapján a felvetést írásban terjesztik majd dr. Brenzovics László képviselő úr elé.