Тимчасове звільнення військовозобов’язаних працівників сільськогосподарських підприємств від обов’язку за мобілізацією

Загальні правила тимчасового звільнення від обов’язку по мобілізації (так звані броні) містяться в розділі V та інших відповідних розділах Закону № 3543-XII про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зазначеним законодавством до повноважень Президента України та Кабінету Міністрів України віднесено інші детальніші питання щодо мобілізації.

27 січня 2023 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 76 про реалізацію окремих положень Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо звільнення військовозобов’язаних від мобілізації та військової служби під час воєнного стану.

Прийнявши закон, уряд змінив порядок тимчасового звільнення призовників, а також визначення критеріїв для підприємств, установ та організацій, які є критично важливими з точки зору функціонування економіки та життєзабезпечення. населення.

Хто може претендувати на тимчасове звільнення (так звану бронзу) для своїх працівників, які є військовозобов’язаними?

Згідно з порядком тимчасового звільнення, під час воєнного стану свої претензії з цього приводу можуть пред’являти такі підприємства:

  1. Ті підприємства, установи та організації, які виконують мобілізаційні завдання або виконують мобілізаційні замовлення.
  2. Підприємства, установи та організації, які виготовляють продукцію, виконують роботи та надають послуги за потребами та замовленнями Збройних Сил України та інших військових формувань.
  3. Підприємства, установи, організації, які мають надзвичайно важливе значення з точки зору функціонування господарства та життєдіяльності населення.

Куди слід подавати заявки на звільнення?

Установи, підприємства та організації, які виконують мобілізаційні завдання та виконують розпорядження, подають свої запити до державного органу, від якого їм надійшли мобілізаційні розпорядження. Зазвичай це повітове військове управління або районне військове управління. Список працівників, які підлягають звільненню, згідно з додатком 1 Положення про тимчасове звільнення військовозобов’язаних під час воєнного стану подається роботодавцем у письмовій та/або електронній формі з відповідним обґрунтуванням за зразком, наведеним нижче.

Крім того, необхідно також подати список військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві, згідно з додатком №2.

В обґрунтування повинна бути включена така інформація:

– номер і дата видачі документа, виданого державним органом або муніципалітетом про виконання мобілізаційного завдання, номер і час укладення договорів у зв’язку з виконанням мобілізаційних завдань і розпоряджень;

– відомості про те, що призвані працівники взяті на призовний облік, і що їх дані, зазначені у списку, відповідають даним у призовних книгах. Тут слід зазначити, що якщо призовник не має документів для взяття на облік призовників (військового обліку, тимчасового приписного посвідчення), то тимчасове звільнення не може бути подано, оскільки відповідні документи не можуть бути заповнені належним чином і це призведе до у відмові у задоволенні заяви.

Підприємства, які виробляють продукцію для Збройних Сил, інших військових формувань, виконують окремі роботи чи надають послуги, перераховуються до центральних органів виконавчої влади, що здійснюють управління Збройними Силами, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які замовляють продукцію, роботи та послуги. , або Україна Подається до Міністерства, відповідального за стратегічні галузі промисловості. При цьому додатки № 1 і 2 подаються так само, а в обґрунтування вказується інформація про виготовлену продукцію, виконані роботи чи надані послуги, а також кількість і час укладених договорів.

У сфері сільського господарства такі запити також можуть подати суб’єкти господарювання, установи та організації, які мають критичне значення для національної економіки, але лише після отримання рішення про відповідність суб’єктів господарювання критеріям суб’єктів господарювання, які вважаються критично важливими для функціонування економіки в галузі сільського господарства. Сільськогосподарські підприємства подають заявку до Мінагрополітики та продовольства через власний електронний портал клієнтів.

Сільськогосподарські підприємства разом з обґрунтуванням подають також додатки 1 та 2 положення. Обґрунтування має містити номер і дату рішення, яке підтверджує, що агробізнес є критично важливим з точки зору національної економіки, або що підприємство включено до переліку, прийнятого Міністерством закордонних справ України або Секретаріат Кабінету Міністрів. Крім того, мають бути подані відомості про те, що призвані працівники взяті на призовний облік, а їхні дані, зазначені у списку, відповідають даним у призовних книгах.

При цьому звертаємо увагу, що кількість призовників, які претендують на тимчасове звільнення, може становити не більше 50 відсотків чисельності призовників підприємства, установи, організації на день подання. список імен. У разі обґрунтованого звернення кількість військовозобов’язаних, які тимчасово звільняються, може перевищувати 50 відсотків чисельності військовозобов’язаних працівників підприємства, установи, організації на день подання списку.

Як отримати статус «критичного підприємства», особливо у сфері сільського господарства?

Для отримання статусу підприємства, яке є критично важливим з точки зору національної економіки, особливо в галузі сільського господарства, господарська організація повинна відповідати щонайменше трьом критеріям, перерахованим у Постанові № 76 Кабінету Міністрів України. Міністри України:

1) у податковому році, що передує поточному, сума податків і зборів, сплачених до державного та місцевих бюджетів (без урахування митних зборів), перевищує 1,5 мільйона євро.

2) доходи в іноземній валюті, за винятком кредитів і позик, перевищили 32 мільйони євро в податковому році, що передує поточному.

3) підприємство має стратегічне значення з точки зору національної економіки та безпеки згідно з переліком об’єктів державної власності, які мають стратегічне значення (на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83). ).

4) підприємство має важливе значення з точки зору задоволення потреб національної економіки або регіональної спільноти.

5) не має заборгованості з виплати єдиного державного соціального страхування.

6) середнє значення заробітної плати працівників на підприємстві в останньому кварталі було не нижче середнього значення заробітної плати, що діє в даному регіоні в 4 кварталі 2021 року.

7) компанія зареєстрована в додатку Дія Сіті

  Крім того, Мінагрополітики розпорядженням від 21 лютого 2023 року №223 визначило критерії, за якими сільськогосподарське підприємство вважається критично важливим з точки зору національної економіки. Це такі:

1) підприємства, які ведуть господарство на площі не менше 1000 га сільськогосподарських угідь або мають не менше 50 працівників.

2) підприємства, основна діяльність яких зареєстрована в реєстрі підприємств, чинному на 1 січня 2022 року, пов’язана із сільським господарством та харчовою промисловістю. Точний їх перелік міститься в даній інструкції.

Підприємство, установа чи організація, що провадить діяльність у сфері сільського господарства, може подати заяву до Мінагрополітики на отримання статусу особливо важливого у сфері сільського господарства.

До заяви додаються відповідні документи, а також інформація про подання податкової декларації за останній квартал:

– копія податкової декларації із відміткою податкового органу із зазначенням дати отримання – у разі подання в електронному вигляді копія електронної довідки про прийняття податкової декларації. Якщо подано поштою, то разом з квитанцією, яка підтверджує вручення податкової декларації до податкового органу.

Мінагрополітики оцінює запит на відповідність підприємства, установи, організації визначеним критеріям і за результатами розслідування приймає одне з таких рішень:

– про відповідність компанії критеріям і кваліфікує компанію як критично важливу з точки зору функціонування економіки.

– підприємство не відповідає критеріям.

Статус підприємства, яке має важливе значення для функціонування економіки та життєдіяльності населення, необхідно оновлювати не рідше одного разу на рік.

 

Стаття опублікована у номері 12 тижневика Kárpátinfo.