Mire figyeljünk a tavaszi talajelőkészítés során

A szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozók számára a tavasz beköszöntével megindulnak a munkálatok is. A munkafolyamatok első fázisa a talaj előkészítése a vetések alá.

Miért szükséges és mi a célja a megfelelő talajelőkészítésnek?

A cél, hogy apróra megdolgozott, megfelelően megülepedett talajt kapjunk ahhoz, hogy a vetőmagnak jó alapot, optimális kelési feltételeket biztosítsunk.

A helyes talajelőkészítés lehetővé teszi a tápanyagok és növényvédő szerek optimális felszívódását és hatásának kifejtését. Megfelelő talaj szükséges a gyökérzet fejlődésének elősegítéséhez, mely alapvető feltétele a tápanyagok felszívódásának és a növény megfelelő tartásának.

A gondos gazdák esetében a tavaszi munkák már egy jól elkészített őszi szántásra, tarlóhántásra, tarlóápolásra, alapművelésre, elmunkálásra alapozottan valósulnak meg. Természetesen abban az esetben, ha ezt az időjárási körülmények lehetővé teszik. Az elmúlt években a kárpátaljai gazdák esetében ezt nagyban megnehezítette az elhúzódó és nagy mennyiségű őszi csapadékos időjárás, melynek okán sokszor a földekre ki sem lehetett hajtani.

Talajelőkészítést mindenki végez, de van néhány nagyon fontos szempont, melyre szeretném felhívni gazdatársaim figyelmét.

A talajlazítást a vetési mélységhez igazítva kell elvégezni. Kukorica esetében például a vetésmélység 5-7 cm. Ebben az esetben a talaj felső 10 centiméterét dolgozzuk meg. Fontos továbbá, hogy a vetőágy mélységének egyenletesnek kell lennie, mert a szárazabb rétegbe vetett magok kesőbb kelnek csak ki és a tábla nem egyenletesen fog fejlődni.

Ha nem megfelelő a magágy, abban az esetben sem biztosítható a tábla megfelelő növénysűrűsége a tavaszi kalászosok esetében, ha nagyobb mennyiségű vetőmagot használunk, nem beszélve arról, hogy ez többletkötséget jelent. A magágy készítésére a kombinátor használata a legoptimálisabb, de az ásóborona, könnyűtácsa vagy a kultivátor is megfelelő lehet. Természetesen a munkaeszköz választása nagyban függ a talajtól.

A talajművelésnél, előkészítésnél nem jó döntés a műveletek számának indokolatlan növelése. A talajművelési folyamatok magas száma a talaj kiszáradását okozhatja, valamint a munka költségeit is növeli. Fontos ezért ezt az egyszerűnek tűnő munkát is megtervezni és átgondolni a gazdának. Ha a szükségesnél többször forgatjuk át a talajt, az a talajszerkezet romlásához is vezethet.

Szárazság idején a túlművelessel különösen vigyázniuk kell a gazdáknak és ez az időjárás volt a jellemző az elmúlt években a tavaszi időszakban. A helyes talajelőkészítés nemcsak a talajok vízkészletének megőrzés miatt fontos, hanem energiatakarékossága révén gazdaságosabb is.

Nagyon fontos a magágykészítés időpontjának  helyes megválasztása. Ennek során figyelembe kell venni a legfelsőbb talajréteg nedvességi állapotat és az alsóbb 10-15 cm-es talajréteg teherbíró képességére is. A túlságosan nyirkos talaj sem optimális, hiszen ebben az esetben nem lesz elég porhanyós a talaj, a növényvédőszerek nem tudnak jól megtapadni a talajszemcséken, valamint nagy lehet a párolgási veszteség is.

Elmondható tehát, hogy a tavaszi talajelőkészítési munkák is tervezést és megfelelő hozzáértést igényelnek. Fontos az optimális időpont, a megfelelő talajmélység és a minőséges munkavégzés ahhoz, hogy a vetőmagnak egyenletes kelést és optimális fejlődést biztosítsunk.

A munkákhoz kitartást kívánok, a vetésekre pedig az Úr áldását kérem.

Huszár Tibor, falugazdász

A cikk megjelent a Kárpátinfo hetilap 27. évfolyam, 11. számában.