Kik mentesülnek 2021-ben az egységes szociális járulék fizetésének kötelezettsége alól?

2021.01.01-től érvénybe léptek az 5921 törvény rendelkezései, melyek lehetővé teszik egyes vállalkozók valamint független szakmai tevékenységet végző személyek járulékfizetési kötelezettségeinek csökkentését. Ezek a normák nem ideiglenes jellegűek, hanem állandóak és nem állnak kapcsolatban a karanténintézkedésekkel.

Amennyiben az egyéni vállalkozó, vagy független szakmai tevékenységet folytató személy egyidejűleg alkalmazott is,  mentesül a járulékfizetési kötelezettség  alól saját maga után. Ezzel a lehetőséggel a vállalkozók adózási rendszertől (általános és egységes adórendszeren lévők is) függetlenül élhetnek, valamint a független szakmai tevékenységet folytató személyek is. A járulékfizetés alól a következő esetekben mentesülnek:

1) a vállalkozó/független szakmai tevékenységet folytató személy főállásban alkalmazottként dolgozik.

2) azokra a hónapokra vonatkozik, amelyekben a munkaadó az alkalmazott után befizette a minimális egységes szociális járulékot (a minimálbér 22%-át).

További pozitívumot jelent, hogy azoknak a vállalkozóknak, akik egyidejűleg független szakmai tevékenységet folytató személyek is, csak egyszer kell egységes szociális járulékot fizessenek a vállalkozási tevékenység után. Ilyen esetben a járulékfizetés alól, mint független szakmai tevékenységet folytató személyek mentesülnek. Viszont fontos megjegyezni, hogy a vállalkozási és független szakmai tevékenység tárgya ugyanaz kell legyen, vagyis ugyanazt a tevékenységet kell folytassa a vállalkozó.

Az általános adózási rendszerben működő vállalkozók, független szakmai tevékenységet folytatók és a farmergazdaságok tagjai szintén mentesülnek a járulékfizetési kötelezettség alól, amennyiben a tárgyhóban jövedelmük nem volt. Itt ebben az esetben tiszta adózott jövedelemről van szó.

Ilyen esetben a vállalkozó saját belátása szerint befizetheti a járulékot.

Továbbá mentesülnek a nyugdíjkifizetésben részesülő személyek, rokkantak, valamint a farmergazdaságok tagjai, amennyiben öregségi nyugdíjat, vagy szociális támogatást kapnak.

Farkas-Kordonec Gabriella