Milyen esetekben törvényes az alkalmazottak elbocsátása karantén idején?

A kormány által bevezetett korlátozó intézkedések miatt sok vállalkozás került nehéz helyzetbe, mivel tevékenységüket kénytelenek ideiglenesen szüneteltetni, vagy csak korlátozottan tudják azt végezni. Így sok vállalkozás nem tudja megfelelően fizetni az alkalmazottait, mivel nincs bevétele. Viszont mielőtt elhamarkodott döntést hozna a munkáltató az alkalmazottak elbocsátásáról, mindenképpen érdemes megismerkedni az elbocsátások jogi hátterével, továbbá figyelembe kell venni az alkalmazottak  szabadságolásának, munkaidejének átütemezésének, fizetetlen szabadságra küldésének, távmunkába való bevonásának lehetőségeit is.

A karantén ideje alatt sok munkaadó kénytelen megválni alkalmazottaitól, viszont azt tudni kell azt, hogy az alkalmazottat felmondás megírására kényszeríteni nem lehet.

Meg kell jegyezni, hogy Ukrajna Munkaörvénykönyve nem jogosítja fel az munkaadót az alkalmazottak elbocsátására a karantén ideje alatt, vagy más korlátozó intézkedések bevezetése esetén.

Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy ezzel kapcsolatban jogszabály-módosítás nem történt a rendkívüli helyzetre való tekintettel sem.

Azonban, ha a munkaadó és az alkalmazott megegyeznek, a munkaszerződés bármikor megszüntethető és felbontható az alkalmazott kérelme alapján, vagy az alábbiakban felsorolt esetekben:

– felek közös megegyezése;

– a munkaszerződés hatályának megszűnése;

– amennyiben az alkalmazottat behívják sorkatonai szolgálatra, alternatív szolgálatra, kivéve azon eseteket, mikor az alkalmazott számára meg kell őrizni a munkahelyet és a munkakörét;

– a munkaszerződés felbontása az alkalmazott kezdeményezésére (a felmondási időre vonatkozó szabályok betartásával);

– a munkaszerződés felbontása a munkáltató kezdeményezésére (az erre vonatkozó speciális szabályok betartásával);

– a munkaszerződés felbontása a szakszervezet, vagy más érdek képviseleti szerv kezdeményezésére;

– az alkalmazott átvezetése beleegyezésével más vállalathoz, intézményhez, szervezethez, vagy választott tisztségbe;

– amennyiben az alkalmazott nem hajlandó munkát végezni a vállalat, szervezet, intézmény áthelyezése esetén, vagy amennyiben a munkakörülmények jelentősen megváltoznak;

– amennyiben a bírósági határozat jogerőre emelkedik, mely lehetetlenné teszi a további munkavégzést;

– a szerződés és egyéb törvények által előírt esetekben.

Tehát, amennyiben a felsoroltak közül valamelyik helyzet bekövetkezik a karantén ideje alatt, az alkalmazott elbocsátása törvényes, a munkaadó nem visel felelősséget.

Azonban ha az alkalmazottat törvénytelenül bocsátják el, úgy a jogszabályos komoly szankciókat írnak elő. Például a törvénytelenül elbocsátott alkalmazottak miatt a munkaadó 2000-3000 adózatlan minimum összegre ( vagyis 34000-51000 UAH-ra), büntethető, vagy tisztség betöltésétől való eltiltással, vagy foglalkoztatástól való eltiltással 3 évre, vagy 2 évig tartó javító munkával.

Amennyiben ezt ismételten elköveti,  vagy azt fiatalkorúval, várandós nővel, egyedülálló szülővel követi el, úgy 3000-5000 adózatlan minimum (51000-85000 UAH) összegére büntethető, vagy tisztség betöltésétől való eltiltással, vagy foglalkoztatástól való eltiltással 3 évre, vagy 2 évig tartó javító munkával, vagy 6 hónapos elzárással.

Továbbá a munkaadóval szemben alkalmazható Ukrajna BTK.-nek 174. tc. is, melynek megfelelően amennyiben a vállalat, szervezet, intézmény tisztségviselője megszegi a munkaszerződést félrevezetés, vagy bizalommal való visszaélés által, vagy kényszer alkalmazásával, pénzbüntetéssel sújtható, vagy foglalkozástól való eltiltással, elzárással, vagy szabadságkorlátozással.

Tehát amennyiben a karantén ideje alatt a munkaadó elbocsátja az alkalmazottakat minden jogalap nélkül, vagy kényszeríti azokat felmondás megírására, úgy vele szemben pénzügyi és egyéb szankciók kerülnek alkalmazásra.

Farkas-Kordonec Gabriella