Regionális tagozati alakuló ülés a Tóháti régióban

2020. március 2-án tartotta alakuló regionális ülését a KMVSz, Mezőkaszonyban. A résztvevőket Pataki Gábor, a KMVSz alelnöke köszöntötte.
Virág László elnök úr elmondta, hogy miért is fontos, hogy ez a regionális tagozat létrejöjjön. Elmondta, hogyha mindegyik régióban létrejönnek ezek a tagozatok, akkor tartunk egy konferenciát a képviselőkkel. Kiemelte, hogy szerencsés helyzetben van a régió, mivel a Zápszonyban megvásárolt telephelyen egy géppark kialakítása van tervben a közeljövőben. Továbbá a telephelyre vetőmagot is lehet majd beszállítani.

Huszár Andrea, a beregi régió elnöke beszámolt a szövetség működéséről, összetételéről. Bemutatta a szövetség régióinak felosztását, taglétszámát.  A tagozódás választott képviselői lennének a kulcsemberek, akik a Vállalkozók Szövetsége és a tagság között tartják majd a kapcsolatot. 
Az elsődleges cél, hogy a képviselők megkapják az információt, majd ők továbbítják a többi tag számára. 
Ezért elsősorban a képviselők feladata lesz az információ áramlás elősegítése, a tagok hatékony kiértesítése. A tóháti régió Bátyú,  Rafajnaújfalu, Bótrágy, Beregsom, Hetyen, Csonkapapi, Mezőkaszony, Zápszony térséget fedi le.  A képviselők kapnának egy taglistát, ez alapján kell majd felvenniük a kapcsolatot a tagokkal.

Regionális koordinátorként pedig Pataki Gábort választották meg.

Pataki Gábor elmondta, hogy szükséges a fiatalosság és dinamikusság, ami a választott képviselőkben jelen is van. Felhívta rá a figyelmet, hogy célszerű lenne egy internetes csoport létrehozása, annak érdekében, hogy még gördülékenyebben menjen a kommunikáció akkor is, ha épp nem tudnak találkozni. Elmondása szerint, szeretné, ha ebből a térségből minél többen vennének részt a szövetség eseményein. Ezt elősegítve alakul meg legelőször a Tóháti Regionális tagozódás. 

A gyűlés során mindegyik képviselő bemutatkozott és elmondták milyen területen tevékenykednek.

Radvánszky Ferenc, mezőkaszonyi tiszteletes úr gondolataival és buzdító szavaival zárult a gyűlés. Gondolatait egy történelmi párhuzammal kezdte. A szövetségek azért jöttek létre a birodalmak összeomlása után, hogy túléljenek. Ennek a régiónak is ez a szívügye. Elmondta, hogy a tóháti régió  a kárpátaljai magyarság  magterülete lehetne. Kulcsfontosságú a kapcsolat,  ezek a képviselők lennének azok a kapcsok, akik akár a régión belül, akár a határmenti térségek gazdaságának fellendítését is előtudnák segíteni.
Bízunk benne, hogy sikeresen fog működni ez a tagozat, s minél több ember fog ezáltal hallani, s csatlakozni a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségéhez.

Köszönjük szépen a Magyar Kormány támogatását és a Mezőkaszonyi Középiskolának a helyszín biztosítását. 

Bahus Réka