A vállalkozók mentesítéséről az egységes szociális járulék fizetésének kötelezettsége alól 2020 márciusában és áprilisában

A nemrég elfogadott 533-as sz. törvény módosította  A kötelező állami szociális biztosításról szóló egységes szociális járulékról és annak nyilvántartásáról szóló törvényt.

Ennek megfelelően 2020. március 1-31. és 2020 április 1-30. között ideiglenesen mentesülnek az egységes szociális járulék fizetésének kötelezettsége alól saját maguk után a következő személyek:

– az egyéni vállalkozó természetes személyek, akik egyszerűsített adózási formát választották.

– a független szakmai tevékenységet folytató személyek, úgymint a tudományos, irodalmi, művészi, előadóművészi, oktatási, vagy oktatói tevékenységet végzők, az egészségügyi, a jogi szolgáltatást nyújtó személyek, azon belül az ügyvédek, a közjegyzők, továbbá azok, akik vallási (misszionáriusi), vagy egyéb ehhez hasonló tevékenységet folytatnak és ebből jövedelmük származik.

-a farmergazdaságok tagjai.

Az alkalmazottak után fizetendő járulék befizetésének kötelezettsége alól a törvény nem mentesít.

Azt, hogy valaki befizeti-e vagy sem ezen periódus alatt a szociális járulékot saját maga után, az adott személyek döntésére van bízva. Ez idő alatt, amennyiben szándékában áll a vállalkozónak, természetesen az eddig hatályos rend szerint befizetheti az egységes szociális járulékot.

Itt fontos megjegyeznünk, hogy amennyiben befizetjük a szociális járulékot az adott periódusra, úgy azt fel kell tüntetni a megfelelő beszámolóban is. Amennyiben  a vállalkozó már befizette a járulékot az 533-as sz. törvény életbe lépése előtt, az ilyen összegeket az adóhatóság mindenféle előzetes kérelem nélkül beszámíthatja a jövőben esedékes befizetésekbe, amennyiben a vállalkozónak nincs adóhátraléka.

 

Farkas-Kordonec Gabriella