A földadóval kapcsolatos kérdésekről

1. Az egységes adót fizető IV. csoportos egyéni vállalkozó természetes személy, aki a földterületet mezőgazdasági árutermelésre használja, mentesül a földadó fizetésének kötelezettsége alól.

A IV. kategóriás egységes adót fizető személy, aki a földterületre bejegyezte tulajdonjogát a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően mentesül a földadó fizetésének kötelezettsége alól. Amennyiben a földterületet a IV. csoportos egységes adót fizető vállalkozó nem mezőgazdasági árutermelésre használja, úgy nem mentesül a földadó fizetésének kötelezettsége alól.

Ezen kívül mentesülnek a földterületek terszetes személy tulajdonosai a földadó fizetési kötelezettsége alól, amennyiben az ilyen területeket bérbe adta negyedik kategóriás egységes adót fizető vállalkozónak.

2. Az adófizetési kötelezettség a földterületre vonatkozó jog állami bejegyzését követően lép érvénybe. Emellett a földterületek használata megfelelő tulajdonjog/használati jog bejegyzése nélkül a jogszabályok megsértésének minősül.
Amennyiben egy gazdasági társaság  tulajdonjogot szerzett nem lakóingatlanra többlakásos társaházban, mely a területi közösség tulajdonában található földterületen helyezkedik el, akkor ilyen esetben a társaság (cég)köteles bejegyeztetni tulajdonjogát az ilyen területre és földadót fizetni általános rendben. Ennek elmulasztása jogsértésnek minősül és az adott önkormányzat kezdeményezheti az elmaradt bérleti díj megtérítését.

Tehát azoknak a személyeknek, akik a törvénynek megfelelően nem jegyeztették be földtulajdoni/földhasználati jogukat, azon belül ha tulajdonosai épületeknek (építényeknek), vagy azok egy részének, meg kell keresniük az állami hatalom végrehajtó szervét, vagy az illetékes önkormányzatot a tulajdon/használati jog bejegyzésének érdekében.

3. Azok a földtulajdonosok és földhasználók, akik dologi jogait a földterületre vonatkozóan az állam által 2013. január 1-ig kiállított bizonyítványok (aktok) igazolják, szintén kötelesek földadót fizetni.

4. Ha a tulajdonjog, vagy a használati jog megszűnik a födterületre vonatkozóan, a földadót a földterület használatának/tulajdonjogának tényleges ideje után kell megfizetni. Például, amennyiben a bérleti szerződés lejártát követően a bérlő továbbra is használja a területet és emellett a bérbeadó nem küldött  a bérlőnek levelet a szerződéshosszabbítás ellenzéséről, a bérlő be kell vallja az adott területet és fizetnie kell az ezzel kapcsolatos adókat. Ez a kötelezettség addig marad érvényben, míg a bérlő a bérbeadónak vissza nem adja a területet átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.

Az az egyéni vállalkozó természetes személy, aki I-III. csoportos adót fizet, aki épületeket, vagy azok egy részét használja gazdasági tevékenység végzésének céljából és bejegyezte földhasználati jogát az objektumok alatt található területekre vonatkozóan, nem köteles földadót fizetni. Amennyiben egyéb területeket is használ, vagy tulajdonában vannak egyéb földterületek, azonban azokon nem folytat  gazdasági tevékenységet, úgy azok után viszont fizetnie kell a földadót.

Farkas-Kordonec Gabriella