Pénztárgép alkalmazása a kifizetésekre. Van-e rá szükség?

 

Az adóhatóság álláspontja szerint pénztárgépet kell alkalmazni, amennyiben a kifizetések a Privat24 szolgáltatáson keresztül történnek


Kell-e pénztárgép, ha a vevő az árut internet-banking használatával (Privat24, Monobank) vagy más fizetési rendszer alkalmazásával (Liqpay, Portmone, stb.) fizeti ki? Az adóhivatal szerint ez kötelező!

 

 Az adóhivatal № 398/6/99-00-05-04-01-06/ІПК sz. 2020.01.31-én kelt állásfoglalása szerint, amennyiben a fogyasztó a kiállított számlát a realizált egészségügyi termékekért Privat24, Monobank, Liqpay, Portmone, stb. rendszereken keresztül egyenlíti ki, a pénztárgép alkalmazása kötelező.

Ezt azzal indokolja, hogy az internet-bankingon keresztül történő kifizetés az elektronikus kereskedelemről szóló törvény hatálya alá esik. 

Többek között az említett törvény 13. tc. 3. bek. megfelelően az eladó, a fizetési rendszer operátora vagy más személy, aki az áruért, munkáért, szolgáltatásért a kifizetést az elektronikus szerződésnek megfelelően kapta meg köteles a vevőnek (megrendelőnek, fogyasztónak) elektronikus dokumentumot, csekket, vagy pénztári bizonylatot, talont vagy egyéb okmányt kiadni, mely igazolja az adott összegek átvételét az elszámolás napjának megjelölésével. 

Ezzel együtt az UNB 2019.11.28-én kelt №57-0007/62082 levelének megfelelően az elektronikus fizetőeszközzel (vagyis kártyával) való elszámolás során kapott bizonylat nem tekinthető elszámolási okmánynak Az elszámolási ügyletek nyilvántartásáról szóló törvénynek megfelelően és nem tanúsítja az áru eladásának (szolgáltatásának) tényét és csak a számláról történő utalás kezdeményezését igazolja.

Továbbá az adóhatóság arra is figyelmeztet, hogy azok a gazdasági tevékenységet végző alanyok, akik készpénzben és/vagy átutalás formájában elszámolási tranzakciókat hajtanak végre kötelesek az árut, szolgáltatást vásárló személynek a meghatározott formájú elszámolást igazoló okmányt kiállítani a tranzakció teljes összegére. 

Így érdekes helyzet áll elő. A pénztári csekk ebben az esetben arra szükséges, hogy igazolja a pénz átvételét a vevőtől.

Viszont ugyanezen szituációban, amikor kizárólag átutalás történik (a folyószámláról folyószámlára történő utalás bankon keresztül, vagy banki pénztáron keresztül) a pénztárgép alkalmazása nem kötelező. 

Így viszont felmerül egy sor gyakorlati kérdés: hogyan vezessük be a pénzárgépbe azokat az összegeket, melyek munkaidőn kívül érkeznek be, mivel a vevő internet-bankingon keresztül bármikor utalhatja az összeget. És hogyan állapítsuk meg, hogy a vevő kártyát használt a kifizetésnél? Erre választ a hatóság nem adott. 

Mi tanácsolhatunk ebben az esetben?

  1.  Vagy saját kockázatot vállalva nem alkalmazzuk a pénztárgépet, amennyiben a kifizetés bankkártyával történik kifizetési rendszereken keresztül.
  2. Vagy kérünk az adóhatóságtól egy individuális állásfoglalást és amennyiben azzal nem értünk egyet, azt megtámadhatjuk bírósági úton.

Farkas-Kordonec Gabriella