Módosított eljárás az állami és önkormányzati vagyon bérbeadásával kapcsolatban

Egyszerű és átlátható eljárást vezet be az állami és önkormányzati vagyon bérbeadásának területén a 2019.10.3-án kelt 157-IX sz. törvény. Mivel több vállalkozás is önkormányzati, vagy állami tulajdont képezi objektumokat bérel, vagy bérelhet a jövőben, ezért érdemes megismerkedni a módosítások általános tételeivel. 

Az állami és önkormányzati vagyon bérbeadása az alábbi stádiumokat foglalja majd magába ezentúl:

1) határozathozatal a vagyon bérbeadásáról;

2) bevezetik az információt a potenciális bérbe adandó vagyonról az elektronikus rendszerbe (ЕТС);

3)  határozatot hoznak a potenciális bérbe adandó objektum egyik jegyzékhez való felvételéről;

4) publikálják az információt a potenciális bérbe adandó vagyonról;

5) elhelyezik az elektronikus jegyzékben a vagyon bérbeadásáról szóló felhívást;

6)  Aukciót (árverést) tartanak a bérleti jog eladásáról, vagy átadják azt bérbe aukció megtartása nélkül, megkötik és publikálják a megkötött bérleti szerződést az elektronikus kereskedelmi rendszerben.

 Továbbá meg kell jelenjenek azok a nyílt listák is, melyek tartalmazzák a bérbe adható állami és önkormányzati vagyon listáját. Tehát a jogszabályok szerint az állami szerveknek és önkormányzatoknak két jegyzéket kell majd létrehozni:

– első típus (olyan objektumok, melyekről határozat született bérbeadásról aukción keresztül);

– második típus (melyek bérbeadásáról határozat született aukció nélkül).

Az aukciókon a kiindulási árat nem a vagyon értékbecsléséből határozzák majd meg, hanem a mérleg szerinti értékéből az utolsó tárgyhóra vonatkozóan. A vagyon újraértékelését abban az esetben végzik el, amennyiben nincs mérleg szerinti értéke, vagy a mérleg szerinti maradványérték 0, vagy amennyiben a mérleg szerinti értéke kevesebb, mint az elsődleges értékének 10%-a.

 A törvény továbbá meghatározza, hogy a bérlők milyen esetben nem lehetnek állami és önkormányzati vagyon bérlői.

A már régebben megkötött bérleti szerződések érvényben maradnak a megkötés idején érvényes jogszabályoknak megfelelően.

Farkas-Kordonec Gabriella