Jogi személyek figyelmébe ajánljuk

 

2020-ban a jogi személyeknek meg kell újítani a tulajdonosaikról (végső kedvezményezett természetes személyekről) szóló információt!

 

2020. április 28-án érvénybe lép A pénzmosásról és a törvénytelen  jövedelem legalizálásának megakadályozásáról szóló törvény. Igaz, addig még van néhány hónap, viszont a jogi személyek (gazdasági társaságok, farmergazdaságok, termelési szövetkezetek) jó ha már most elkezdenek felkészülni a rájuk vonatkozó rendelkezések végrehajtására, mivel a hatályba lépést követően a jogi személyeknek három hónapjuk lesz arra, hogy megújítsák a cégjegyzékben található információkat. 

2020-ban fel kell frissíteni a végső kedvezményezettekről szóló információt a cégjegyzékben (JeDR).

Ez a követelmény már ezelőtt is érvényben volt, sőt bírságot is kiszabhattak volna ezért, viszont egy idő után erről elfeledkeztek. Az új törvény viszont ismét visszatér erre a kötelezettségre.

Az állami nyilvántartóhoz a végső kedvezményezettekről az alábbi esetekben nyújtunk be információt:

 • bármilyen természetes személyről, aki kontrollálja az ügyfél, és/vagy természetes személy nevében a pénzügyi tranzakciókat;
 • a jogi személyek részére bármilyen olyan természetes személyről, aki döntő befolyással rendelkezik a jogi személy tevékenységére vonatkozóan (azon belül az ellenőrzés teljes láncolatára vonatkozóan is);
 • a saját országuk törvényei alapján létrehozott trösztök esetén – az alapító, tulajdonos, védő, kedvezményezett, vagy kedvezményezettek csoportjáról, vagy bármilyen más természetes személyről, aki döntő befolyással rendelkezik a tröszt tevékenységére vonatkozóan;
 • egyéb jogi-szervezeti formákra vonatkozóan – olyan személyről, mely a törzstőkében megjelölt tulajdonos személyeknek megfelelő vagy analóg státusszal rendelkezik.

Az egyenes befolyás jellemzője, hogy a természetes személy a törzstőkében legalább 25-%-os tulajdonrésszel, vagy a szavazatok legalább 25%-val rendelkezik.

Aki már rendelkezik működő céggel, farmergazdasággal stb., az azt mondhatja, hogy már leadta ezeket az információkat a cég bejegyzésénél, vagy a cégadatok módosításánál. Ez így van. Viszont 2020-ban azokat meg kell újítani.

A 361-e sz. törvény átmeneti rendelkezéseinek megfelelően azon jogi személyek, akik a törvény hatályba lépése előtt kerültek bejegyzésre, az állami cégnyilvántartóhoz információt nyújtanak be a végső kedvezményezett-tulajdonosról a törvény által meghatározott mértékben, valamint a tulajdonosi struktúráról a törvény hatályba lépését követő három hónapon belül. 

Tehát a cégjegyzéknek ezt követően tartalmaznia kell a jogi személy végső kedvezményezett-tulajdonosának adatait. Amennyiben az alapító-jogi személy, akkor annak végső kedvezményezettjeinek adatait is. Vagyis a jogi személy alapítók láncolata el kell vezessen azon megfelelő természetes személyhez, vagy csoporthoz, mely a befolyással közvetetten, vagy közvetlenül bír. 

A néven, születési dátumon, adószámon, személyazonosító okmány számán kívül a cégjegyzékben feltüntetésre kerül a befolyás mértéke és típusa is. 

Abban az esetben, ha jogi személynek nincs végső kedvezményezettje, akkor a cégjegyzékben fel kell tüntetni ennek okát a megfelelő indoklással.

Továbbá a jogszabály érvénybe lépéséig az állami pénzügyi felügyeltet végző hatóság el kell fogadja a tulajdonosi struktúra formáját, melyet a jogi személyek ezt követően három hónapon belül ki kell töltsenek és be kell nyújtsanak. 

Továbbá még ez előtt módosítani kell az állami cégbejegyzőhöz benyújtandó okmányok formáját is a végső kedvezményezettekre vonatkozó információ módosításához.

 Amennyiben ezeket a formanyomtatványok a jogszabály hatályba lépéséig elfogadják, úgy az adatokat 2020.04.28-2020.07.28. között kell majd benyújtani. Vagyis érdemes már most begyűjteni az említett információkat. 

 A szükséges információkat háromféle módon lehet majd benyújtani:

1) személyesen papírnyomtatványon (az adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó központhoz, vagy az állami cégnyilvántartóhoz), vagy képviselőn keresztül;

2)  papíralapon postai küldeménnyel (ilyen esetben a bejegyzési nyomtatványon a kérelmező aláírását közjegyző kell hitelesítse);

3) elektronikus formában az alábbi linken ( Он-лайн Будинок юстиції keresztül).

És ez még nem minden, hiszen az új jogszabály előírja ezen adatok megerősítését évente.

 Ennek megfelelően a jogi személy miden évben az állami bejegyzés dátumát követő 14 naptári napon belül benyújtja az állami bejegyzőnek az alábbi okmányokat:

 1. Kérelem a végső kedvezményezett adatainak megerősítéséről;
 2. A tulajdonosi struktúrát a törvény által meghatározott formában és tartalommal. Jelenleg ezt a tulajdonosok önállóan saját maguk határozzák meg. 2020.04.28-tól ezt már az állami pénzügyi felügyeleti hivatal által meghatározott formában kell majd megtenni.
 3. Amennyiben az alapító jogi személy, úgy a külföldi országban történt cégbejegyzést igazoló kivonatot;
 4. Amennyiben a végső kedvezményezett külföldi természetes személy, a személyazonosító okmányának közjegyző által hitelesített másolatát.

Továbbá ez magával vonja az újonnan létrehozott jogi személyek bejegyzésének, valamint a már működő jogi személyek adatmódosításainak bejegyzésének nehezítését is.

Vagyis az újonnan létrehozott jogi személyek bejegyzésénél az alapító-okirat, az alapításról szóló határozat (jegyzőkönyv), a bejegyzési kártyák, az adózási forma megválasztásáról szóló kérelem és/vagy az ÁFA fizetőként való bejegyzésről és/vagy a nonprofit szervezetek jegyzékébe való bejegyzésről szóló kérelem mellet még be kell nyújtani a fentebb felsorolt okmányokat is. 

A fentebb felsorolt okmányokat kötelező lesz benyújtani az alábbi esetekben is:

 • a jogi személy bejegyzése az állami jegyzékben, amennyiben az 2004 előtt volt bejegyezve és nem szerepel a cégjegyzékben;
 • a jogi személy adatainak módosítása, mint például az alapító-okiratok módosítása, az üzletrész módosítása, vagy a tagok adatainak módosítása, székhelymódosítás, stb.;
 • a jogi személy megszüntetési felszámolás útján;
 • a jogi személy különálló alegységeinek létrehozása, annak adatainak módosítása;
 • a külföldi non-profit szervezet, képviselet, külföldi alapítvány filiáléjának akkreditációja és annak adatainak módosítása.

Tovább a jogi személy nem csak köteles benyújtani a végső kedvezményezett természetes személyről az információt, minden évben azt megerősíteni, de adatváltozás esetén tájékoztatnia kell az állami cégnyilvántartót 30 munkanapon belül. 

Vannak-e olyan jogi személyek, akik mentesülnek ezen kötelezettségek alól?

A fentebb említett adatszolgáltatási követelmények nem vonatkoznak:

 • a 2020.04.28. után létrehozott jogi személyekre (mivel a bejegyzésnél tőlük már úgyis bekérik ezen adatokat),
 • politikai pártok,
 • szakszervezetek,
 • alkotói közösségek,
 • munkáltatók egyesületei,
 • ügyvédi egyesületek (úgy néz ki, hogy az ügyvédi irodák nem tartoznak ide),
 • kereskedelmi és iparkamarák,
 • társasházi egyesületek,
 • vallási szervezetek,
 • állami szervezetek, önkormányzatok,
 • állami és önkormányzati vállalatok, intézmények, szervezetek.

Mi történik, ha nem nyújtjuk be az alább felsorolt információkat?

Ilyen esetben a jogi személy vezetőjére, vagy a jogi személy nevében eljárni megbízott személyre 17000-51000 UAH bírság szabható ki.

Farkas-Kordonec Gabriella