Állami Munkaügyi Szolgálat ellenőrzéseinek módosításai

 

 

Az Állami Munkaügyi Szolgálat ellenőrzései ezt követően előzetes figyelmeztetés nélkül és a helyszínen történnek.

 Ukrajna Kormánya szeretné tökéletesíteni a munkáltatók ellenőrzésének rendjét a munkaügyi jogszabályok betartásának kérdésében. Ennek érdekében jogszabály-módosításokat fogadtak el.

2019 decemberében Ukrajna Miniszteri Kabinetje 1132-es sz. rendeletében módosította az állami felügyelt rendjét a munkaügyi szabályok betartásának kérdésében. Az új rendszabály 2019.12.31-én lépett érvénybe.

Kiemelnénk néhányat a legfontosabb módosítások közül:

 • eltörölte a nem helyszíni (nem kiutazásos) ellenőrzéseket;
 • a felügyeltet gyakorló tisztviselők nem kötelesek előzetesen értesíteni a munkáltatókat;
 • nincs olyan feltétel, hogy amennyiben a munkáltató az ellenőrző hatóság előírásait végrehajtja, úgy mentesül a büntetés kiszabásától.

 Ellenőrzések: alapok, határidők, rendszeresség

Ebben a részben maga az eljárás nem sokat változott, de nézzük meg, hogy milyen forrásból szerzi a hatóság az információt az ellenőrzés végzésének szükségességéről szóló döntéshozatalhoz:

Pl. kizárólag a nem hivatalosan foglalkoztatott alkalmazottak kérdésében pl. a sajtóban megjelenő anyagok, vagy más szabadon hozzáférhető információ alapján határozatot hozhat a hatóság az ellenőrzés szükségességéről.

Továbbá egyéb források alapján is döntést hozhat, úgymint például:

– az alkalmazott beadványa a munkajogszabályok megsértéséről irányában a munkáltató által;

– a természetes személy beadványa az alkalmazottak felvételével kapcsolatos jogszabályok megszegéséről;

– bírósági határozatok;

–  az állami szervek, jogvédő szervek értesítése arról, hogy szolgálatteljesítés közben észlelték az alkalmazottak nem hivatalos foglalkoztatását, vagy azok alkalmazásával kapcsolatos egyéb szabálysértéseket.

Továbbá a hatóság elemzi az alábbi információkat is:

 • a statisztikai, vagy egyéb regionális hivatalok adatait a bérhátralékokról;
 • az adóhatóságtól kapott információt arról, hogy a munkáltató termelésének nagysága (munkavégzése, szolgáltatásnyújtása, forgalma) nem arányos az alkalmazottak számával a megfelelő gazdasági tevékenység folytatásához; munkaügyi szabálysértések feltárása hatáskörgyakorlás során; gazdasági tevékenység folytatásának ténye állami bejegyzés nélkül.

Ukrajna Nyugdíjalapjától az alábbi információkat veszi figyelembe:

 • a munkáltató az alkalmazottak több, mint 30%-nak minimálbért számol fel;
 • a munkáltató nem adja le az értesítőt az alkalmazottak felvételéről;
 • amennyiben a munkáltatónál egy hónapon belül a nem teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottak száma legalább 20%-kal növekedett;
 • természetes személyek, akik munkát végeznek (szolgáltatást nyújtanak) a munkaadónál polgárjogi szerződés alapján legalább egy éve;
 • munkáltatókról, akik az előző hónapban nem számoltak fel bért alkalmazottaiknak;
 •  munkáltatókról, akik egy év alatt nem végezték el a munkabér indexálását, vagy a munkabérek emelése kisebb, mint a felszámolt indexálás összege;
 • munkáltatókról, akiknél az alkalmazottak 30%-a, vagy ennél több polgárjogi (vállalkozási) szerződés alapján dolgozik;
 • munkáltatókról, akiknél 20 és annál több alkalmazott van, és egy hónap alatt 10 és ennél több százalékkal csökkent az alkalmazottak száma.

Továbbá a munkaügyi hatóság figyelembe veszi a szakszervezetektől munkajogszabályok megsértéséről érkező információkat is.

Továbbá az ellenőrzés nem tarthat tovább tíz napnál.

Mostantól az ellenőrzés bármikor megtörténhet előzetes értesítés nélkül!

Ez egy kicsit szokatlan, hiszen eddig megszoktuk, hogy az ellenőrzés lehet tervezett és terven kívüli. És ha az tervezett, az előtt 10 nappal értesíteni kell az ellenőrzött munkáltatót.  Ezt elő is irányozza a 877. sz. törvény 5. tc. 4. bek., viszont a munkaügyi törvények betartására vonatkozó ellenőrzésekre vonatkozik szintén Az iparban és a kereskedelemben történő munkaügyi ellenőrzésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1947. évi 30. ülésszakán elfogadott 81. számú Egyezmény is, mivel ez utóbbit Ukrajna is ratifikálta.  Ennek 12. tc. megfelelően A megfelelő megbízólevéllel ellátott munkaügyi felügyelőket fel kell hatalmazni, hogy:

 (a) nappal vagy az éjszaka bármely órájában, szabadon és előzetes  értesítés nélkül beléphessenek a felügyelet alá rendelt bármely munkahelyre 

(b) nappal beléphessenek bármely helyiségbe, amelyről  alapos okuk van feltételezni, hogy a felügyelet alá tartoznak; és 

(c) lefolytassanak bármely szemlét, nyomozást vagy vizsgálatot, amelyet szükségesnek tartanak, hogy meggyőződjenek a törvényes rendelkezések szigorú betartásáról és különösen, hogy

(d) egymagukban vagy tanúk jelenlétében kérdéseket tegyenek fel a munkáltatónak, illetve a vállalat személyi állományának a törvényes rendelkezések betartásával kapcsolatos bármely tárgyban,

(e) megköveteljék bármely üzleti könyv, nyilvántartás, vagy egyéb bizonylat bemutatását, amelyek vezetését a munkafeltételekre vonatkozó nemzeti törvények és rendeletek előírják, annak megállapítása céljából, hogy összhangban vannak-e a törvényes rendelkezésekkel, továbbá, hogy az ilyen bizonylatokat lemásolják, vagy kivonatokat készítsenek belőlük.

 Milyen okmányt kell bemutatni a felügyelőnek?

A munkaügyi felügyelő fel kel mutassa a megfelelő hatáskörrel rendelkező személyeknek:

 1. szolgálati igazolványát. Amennyiben nincs igazolványa, úgy a munkáltató megtagadhatja az ellenőrzést.
 2.  A határozatot az ellenőrzésre való kiküldésről a felügyelő csak az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv aláírása előtt köteles felmutatni.

Továbbá bejegyzést tesz az állami felügyelet nyilvántartási könyvében (amennyiben van ilyen a munkáltatónak).

 A munkáltató jogai az ellenőrzés során

Itt igazából semmi nem változott. A munkáltatónak jogában áll panaszt tenni a felügyelő eljárásával kapcsolatban tíznapos, vagy egynapos határidőn belül. 

A panaszt az Állami Munkaügyi Szolgálat területi szervének vezetőjénél, vagy annak helyettesénél teheti meg a munkáltató. Amennyiben azok határozatával nem ért egyet a munkáltató, az Állami Munkaügyi Szolgálat elnökéhez, vagy annak helyetteséhez fordulhat. 

A panasztétel esetén a határozat végrehajtása felfüggesztésre kerül ideiglenesen.

A panaszt 30 napon belül kötelesek megvizsgálni. 

A panasz vizsgálatának eredményeként a felügyelő rendelkezéseinek egy részét, vagy azt teljes mértékben hatályon kívül helyezhetik.

Farkas-Kordonec Gabriella