A turisztikai illeték fizetéséről

Ukrajna Adótörvénykönyvének 10.tc.-nek megfelelően a turisztikai illeték a helyi adókhoz tartozik, vagyis a befizetett illeték a helyi települési költségvetésbe kerül. A helyi szintű települési önkormányzatok hatáskörüknek megfelelően döntenek a turisztikai illeték mértékéről. 

Amennyiben a helyi önkormányzat (községi, városi tanács) határozatot hozott a turisztikai illeték megállapításáról, az ideiglenes szálláshely-nyújtással foglalkozó jogi személyek és egyéni vállalkozó természetes személyek be kell fizessék vendégeik után a turisztikai illetéket attól függetlenül, hogy szerepelnek-e az helyi önkormányzat web-oldalán, mint ilyen jellegű illetékfizetők Ukrajna Adóhatóságának 2019.12.28-án kelt 2215/6/99-00-04-07-03-15/ ІПК sz. állásfoglalása alapján.

Azon személyek után, akik a községi, nagyközségi, városi tanács, vagy kistérségi önkormányzat területére érkeznek és ideiglenesen ott szállnak meg hotelekben, kempingekben, motelekben, kollégiumokban, hostelekben, vendégházakban, turisztikai bázisokon, hegyi menedékekben, üdülőtáborokban, panziókban és egyéb hotel típusú intézményekben, szanatóriumi-üdülő intézményekben, valamint lakóházakban, lakásokban, szobákban, nyaralókban, és egyéb más olyan objektumban, melyeket ideiglenes szálláshely-nyújtásra használnak, az üzemeltetők be kell fizessék a turisztikai illetéket. Az illetéket előzetesen a szálláshely elfoglalása előtt kell megfizetni.

A turisztikai illetéket a költségvetés felé az ún. adózási ügynökök fizetik meg a turisták helyett, vagyis azon egyéni vállalkozó természetes személyek, vagy jogi személyek, akik szolgáltatást nyújtanak ideiglenes szálláshely biztosításával kapcsolatban. Mivel a megállapított illetékek mindenkire egyenlő kötelezettséget rónak, ezért amennyiben egy adott adminisztratív-területi egységen belül az önkormányzat határozatot hoz a turisztikai illetékről, úgy a jogi és egyéni vállalkozó természetes személyek adóügynökként lépnek fel attól függetlenül, hogy az önkormányzat weboldalán közzé tették-e az ilyen vállalkozások listáját, vagy sem. 

Az illetékfizetés alól mentesülnek az állandó lakosok, a háborús veteránok, a rokkantak, vagy az I. kategóriás rokkantakat kísérő személyek, rokkant gyermekek, a csernobili katasztrófa következményeinek felszámolói,  a  18 éves kort be nem töltött gyermekek, a beutaló alapján megfelelő akkreditációval rendelkező intézményekbe gyógykezelésre érkező személyek, a gyermek gyógykezelési, sport létesítmények vendégei, a vendégségbe érkező rokonok. Az adókulcs mértéke az adott év január 1-én érvényes minimálbér max. 0,5-%-a a belföldi turisták, max. 5% a külföldi turisták részére egy vendégéjszaka után.

Farkas-Kordonec Gabriella