A földadóról

Milyen objektumok után kell fizetni a földadót: Ukrajna Adótörvénykönyvének 270. tc. 270.1 pontjának megfelelően az adózás objektuma:

– a magántulajdonban lévő földterületek, vagy állandó használatban lévő földterületek;

– a magántulajdonban lévő termőföldrészlegek (páj).

Az adóalap:

– a földterületek normatív pénzügyi értékbecslése az indexálásikoefficiens figyelembe vételével.

– földterületek alapterülete, melyek normatív pénzügyi értékbecslése nem került elvégzésre.

2019.01.01-től érvénybe léptek Ukrajna Adótörvénykönyvének módosításai. A földadót illetően a módosítások nem voltak jelentősek. Például az AT 271. tc. 271.2. pontjából kikerült a „lakott területeken belül” található területek szavak, melynek eredményeként a helyi tanácsok jogosulttá váltak határozatot elfogadni a területek normatív pénzügyi értékbecsléséről nem csak a településhatárokon belül, de azokon kívül is.

Adókulcsok: Ahogy korában is, az AT annak csak a felső határait határozza meg. Ahogy az előzőekben is a normatív értékbecslésen átesett területeket illetően az nem lehet több, mint a terület normatív pénzügyi értékbecslésének 3%-a.  Emellett a közhasználatú területek esetén nem több, mint 1%, a mezőgazdasági területeket illetően nem kevesebb, mint 0,3% és nem több mint a normatív pénzügyi értékbecslés 1%-a.

A pénzügyi értékbecslésen át nem esett területek esetén módosítások nem történtek, vagyis az adókulcs nem lehet nagyobb, mint a megye területén érvényben lévő egység szántóföld normatív értékbecslésének 1%-a, a mezőgazdasági területeken nem kevesebb, mint 0,3%-a és nem több mint 5% az említett értékbecsléstől.

A földadó konkrét mértékét az önkormányzatok határozzák meg a földterületek elhelyezkedése szerint.

A helyi adók és illetékek megállapításáról szóló határozatot az önkormányzat július 1-ig ki kell hirdesse hivatalosan a költségvetési periódus előtt. Ezen kívül a helyi adók mértékét az adóhatóság is publikálja saját weboldalán.

Kedvezmények: a földterületeket tulajdonjog alapján birtokló természetes személyek és földhasználók mentesülnek a földadó fizetése alól, amennyiben bérbe adják azt 4. csoportos egyéni adót fizetőnek, amíg az egységes adó érvényben van.

A 4. csoportos egységes adót fizető mezőgazdasági vállalatok, akiknek tulajdonában, vagy állandó használatában van a terület, mentesülnek a földadó fizetésétől. Azonban nem kell elfelejteni, hogy ez nem vonatkozik azokra a területekre, melyeket nem használ közvetlenül mezőgazdasági termék termesztésére.

Továbbá az Adótörvénykönyv tartalmazza azon területek listáját, melyek után nem kell földadót fizetni. Ilyen például:

– a csernobili katasztrófa okán radioaktív szennyezést szenvedett területek és a vegyileg szennyezett területek, melyeken a mezőgazdasági termelés korlátozott.

– az ideiglenesen konzervált mezőgazdasági területek és mezőgazdasági kisajátítás stádiumában lévő területek.

– állami fajta nemesítő állomások területei, melyeket a mezőgazdasági kultúrák fajtáinak kipróbálására használnak, stb. Ezek teljes listáját Ukrajna Adótörvénykönyve tartalmazza.

Vegyük figyelembe azt is, hogy amennyiben a terület azon személy tulajdonát képezi, aki farmergazdaság alapítója, de a területet a farmergazdaság használja, a földadót az ilyen területre a tulajdonos kell fizesse, vagyis a természetes személy.

Az adót a természetes személyek részére a terület helyén illetékes ellenőrző hatóság számolja fel. Ehhez megküldik (kézbesítik) az adófizetőnek bejelentett lakcíme szerint a tárgyév július 1-ig az adóértesítő-határozatot. Azonban az ilyen természetes személy mentesülhet az adófizetés alól, amennyiben közötte és farmergazdaság között a földterületre bérleti szerződést kötnek és a földbérleti jogot bejegyzik a törvény által meghatározott rendben.

Farkas-Kordonec Gabriella