Készpénzes kifizetések jogszabályi korlátozásai

A vállalkozási tevékenységet végező alanyok (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok), farmergazdaságok)  tevékenységük során be kell tartsák A pénztári ügyvitelrőlnemzeti devizában Ukrajnában című rendelet szabályait is. Az említett 148-as sz. rendelet tartalmazza a pénztári ügyvitelre vonatkozó szabályokat, az ezekkel kapcsolatos korlátozásokat.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően a vállalkozási tevékenységet folytató alanyok jogosultak készpénzes elszámolásra egy napon belül egy, vagy több kifizetési okmány alapján az alábbi mértékben:

1) egymás (vállalkozások) között10000 UAH-ig bezárólag;

2) természetes személyekkel50000 UAH-ig.

Amennyiben a folyószámlákról készpénzt vesznek le készpénzes elszámolás céljából természetes személyekkel, a vállalkozási tevékenységet végző személyek kötelesek benyújtani a bank kérésére az ezt alátámasztó okmányokat, melyek alapján a készpénzes kifizetést végzik.

A fentebb említett összegeken felül történő kifizetés a bankokon, vagy olyan nem banki pénzügyi intézményeken keresztül történik, melyek a törvény által meghatározott rendben licenccel rendelkeznek nemzeti valutában történő utaláshoz számlaszám megnyitása nélkül, számláról számlára történő utalás által, vagy az összeg bankban való elhelyezése által a bankban vezetett folyószámlára történő utalással.  A vállalkozói tevékenységet folyató alanyok és természetes személyek száma, akikkel egy napon belül elszámolást végezhet a vállalkozás, nem korlátozott.  

A 148-as sz. rendelkezés által megállapított készpénzkifizetési korlátozások a gazdasági tevékenység folytatásához vásárolt áru kifizetésére is vonatkozik.

A 148-as sz. rendelkezés II. fejezetének 7. pontjánakmegfelelően a természetes személyek is jogosultak készpénzes elszámolásra:

1)  vállalkozási tevékenységet végző alanyokkal egy napon belül egy, vagy több kifizetési okmány alapján – 50000 (ötvenezer) UAH-ig bezálag. Az 50000 UAH-t meghaladóösszegű kifizetés bankon, vagy nem banki pénzügyi intézményen keresztül történhet.

 2) A természetes személyek egymás között közjegyző által hitelesített adásvételi szerződés alapján – 50000 UAH-ig bezárólag.

Az 50000 UAH-át meghaladó kifizetések számláról számláratörténő utalással történik, vagy a folyószámlára való befizetéssel (azon belül közjegyzői letétbe helyezés által is). Tehát ha pl. természetes személy ingatlant vásárol és a szerződéses ár meghaladja az 50000 UAH-t, akkor annak kifizetése utalás útján történhet.  

A 148-as rendelkezés 8-as pontja meghatározza, hogy a korlátozás nem vonatkozik az alábbiakra:

1)  a vállalkozási tevékenységet folytató alanyokköltségvetéssel és állami célalapokkal való elszámolására;

2)  önkéntes felajánlásokra és jótékonysági adományokra;

3) a kiküldetés célján kiadott készpénz felhasználására;

4)  a munkabérek kifizetésére.

 Farkas-Kordonec Gabriella