Mi vár a vállalkozókra 2019 októberétől az új törvénymódosítások tükrében?

Első sorban szeretnénk felhívni minden vállalkozást működtető személy figyelmét, hogy október 1-től az egységes szociális járulék befizetésére új számlaszámok vannak érvényben az IBAN szabványnak megfelelően (29 betű- és számkombinációból álló számlaszám). Az új számlaszámok az alábbi linken tölthetők le https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/reestri/393096.html vagy azokról megfelelő információt kaphatnak a területileg illetékes adóhivataloknál.

Október 1-től már ezekre az új számlaszámokra kell befizetni az egységes szociális járulékot, mivel átmeneti időszakot a jogszabály nem ír elő.

A következő fontos információ, hogy a Nemzeti Bank meghosszabbította az IBAN-ra való átállás határidejét, mely 2020. január 12. Addig a bankok a fizetési megbízásokat a régi formátumban, vagy az új IBAN standardnak megfelelő formátumban fogadják el.

Október elsejével Ukrajna Nemzeti Bankja elkezdte kivonni a forgalomból az 1, 2 és 5 kopijkás pénzérméket. Ettől kezdve a minimális pénzérme a 10 kopijka. Így a készpénzkifizetéseket is ennek megfelelően kell elvégezni. Ezért áruk eladása esetén a csekken szereplő összeget kerekíteni kell, amennyiben az összeg 1-4 kopijkára végződik, úgy lefelé kerekítünk, 5-9 kopijka esetén pedig felfelé. Erre főként azoknak szeretnénk felhívni a figyelmét, akik boltot üzemeltetnek.

Továbbá azt se felejtsük el, hogy

  • a turisztikai illeték befizetéséről szóló beszámoló (bevallás) formája megváltozott;

  • életbe lépett a csődeljárási kódex.

Ezen kívül októberben plusz egy munkaszüneti nap van október 14-én.

Készpénzes elszámolás korlátozása

A 148. rendelkezés II. fejezete 6 pontjának megfelelően a gazdasági tevékenységet folytató alanyok készpénzes elszámolást egy napon belül egy, vagy több kifizetési okmány alapján végezhetnek, azon belül természetes személyekkel is max. 50 (ötvenezer) hrivnya összegben. Az ezt meghaladó összegű kifizetések (elszámolások) csak bankon, vagy más pénzintézeteken keresztül történhetnek, melyek licenccel rendelkeznek utalási szolgáltatások nyújtására bankszámla nyitása nélkül. A természetes személyek száma, akikkel egy nap alatt elszámolás történhet, nem korlátozott.

Amennyiben az készpénzesés/vagy a nem készpénzes elszámolások rendjét megsértik, a büntetések kiszabásának elévülési ideje 1095 nap.

Elbocsáthatja-e a nyugdíjas korú alkalmazottat a munkaadó?

Ukrajna Alkotmánya kimondja, hogy minden állampolgár egyenlő jogokkal rendelkezik, azon belül a munkajog területén is.

A munka veteránjai és egyéb idős állampolgárok szociális védelmének alapjairól szóló törvénynek megfelelően idős embernek minősül az a személy, aki elérte a nyugdíjkorhatárt az Állami kötelező nyugdíjasításról szóló törvénynek megfelelően, valamint azon személyek, akiknek a nyugdíjkorhatár eléréséig kevesebb, mint 1,5 éve maradt.

Az idős embereknek ugyanolyan joga van a munkához, mint minden más állampolgárnak.

Tilos elbocsátani vagy megtagadni a munkásfelvételt a munkaadó részéről azért, mert az alkalmazott elérte a nyugdíjkorhatárt.

Az idős vagy nyugdíj előtt álló személyt egyik munkahelyről nem lehet átvezetni egy másik munkahelyre ezen személy beleegyezése nélkül, amennyiben ennek következtében jelentősen megváltoznak a munkakörülmények.

A munkaviszony megszüntetése kizárólag Ukrajna Munka Törvénykönyvében előírt esetekben lehetséges a megfelelő eljárási rend betartásával.

 

Farkas-Kordonec Gabriella