A családi farmergazdaság létrehozásának és működésének sajátosságai jogi személy létrehozása nélkül

2018 őszén módosításra kerültek a farmergazdaságok tevékenységét szabályozó jogi normák. Addig farmergazdaságot csak jogi személy bejegyzése által lehetett létrehozni, mely tény sok esetben elriasztotta a gazdákat a farmergazdaság létrehozásától. Ez a több évig tartó szabályozás módosult, miután a törvényhozó lehetővé tette farmergazdaságok létrehozását jogi személy létrehozása nélkül is. Ez a jogszabály-módosítás jelentősen megkönnyebbíti és felgyorsítja a farmergazdaságok létrehozását, vezetését.

Az egységes adó negyedik csoportjához tartoznak az olyan egyéni vállalkozó természetes személyek is, akik tevékenységüket kizárólag farmergazdálkodás területén végzik és bejegyzésre kerültek A farmergazdaságokról szóló törvénynek megfelelően. A gazdáknak a következő követelményeknek kell megfeleljenek ahhoz, hogy jogi személyiség nélküli farmergazdaságot hozzanak létre:

 1. A családi farmergazdaságot jogi személyiség nélkül a természetes személy önállóan, vagy családtagjaival együtt hozhatja létre ún. szerződés (nyilatkozat – amennyiben az alapító egy személy gazdaságot hoz létre) alapján a farmergazdaság megalapításáról.
 2. Az erről szóló szerződés írásban készül és a földterületek, vagy a gazdálkodásban használt egyéb ingatlanok elhelyezkedési területe szerint illetékes közjegyzőnél kerül hitelesítésre.
 3. A családi farmergazdaság elnöke (vezetője) a szerződésben (nyilatkozatban) meghatározott személy, akit az állami nyilvántartó hivatal mint egyéni vállalkozó természetes személyt vesz nyilvántartásba, vagy amennyiben már be volt jegyezve, mint EV, adatmódosítást kell bejegyeztetnie a lakhelye szerint illetékes nyilvántartó hivatalnál. A bejegyzésihez be kell nyújtani a megfelelően kitöltött kérelmet, szerződést (nyilatkozatot), személyazonosító okmányokat.
 4. A megkötött szerződésnek tartalmaznia kell:
 5. a) a farmergazdaság megnevezését, székhelyét (címét), a tevékenység célját és fajtáját;
 6. b) a határozathozatal rendjét;
 7. c) a közös vagyonkezelés rendjét;
 8. d) költségek fedezetének és a jövedelem felosztásának rendjét a tagok között;
 9. e) a gazdaság tagjai közötti munkajogviszonyok szabályozását;
 10. f) a tagok neveit, rokonsági fokát, személyazonosító okmányainak adatait, és személyi adószámát;
 11. e) egyéb adatokat a hatályos törvényeknek megfelelően.

 A szerződés (nyilatkozat) típusokmánya az alábbi linken található: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-19

Farkas-Kordonec Gabriella,

falugazdász