VI. Turul Expo Nemzetközi Kiállítás és Vásár

Az immár rendhagyóvá vált Turul Expo hatodik alkalommal valósulhatott meg a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége szervezésében. A rendezvény az idei évben két napon keresztül várta az ide ellátogató és kiállító személyeket Tiszapéterfalvára, a Sportkomplexum területére.

A VI. Turul Expo 2019. június 14-16. között az idei évben, számos színes programmal, kiállító standokkal, koncertekkel várta az ide érkező vendégeket, családokat, érdeklődőket, kiállítókat, fellépőket.

A Turul Expo hivatalos, ünnepélyes megnyitójára szombaton került sor, melyet mezőgazdasági agrárgép-felvonulás előzött meg mazsorettek kíséretében.

A rendezvényt kezdésképpen Hunyadi Attila esperes úr tartotta, aki az V. Mózes 28-ból tartotta igei köszöntőjét. Kérdéssel indította köszöntőjét: milyen kapcsolódási pontok vannak az egyház és a mezőgazdaság között?! Hol kapcsolódik össze a kettő?! A válasz abban rejlik, hogy minden Istentől van. Tőle van a két munkás kezünk, Tőle vannak a képességeink, amelyekkel megáldott, és Tőle kapja az áldást mind a földműveléssel foglalkozó gazda mind pedig a vállalkozó. Igen gazdagon megáldott nép a kárpátaljai magyarság, mert szebbnél szebb kiállításokkal állhattak elő a vállalkozók. Kihangsúlyozta, hogy Istenre kell figyelnünk, és akkor áldottak lehetünk. Figyelmeztetett is minket, hallgatóságot, hogy ha nincs áldás Istentől, akkor hiába dolgozik, fáradozik az ember, és ezért is nagyon fontos, hogy figyeljünk az Ő szavára, és akkor áldás fog áradni életünkre!

Az igei áhítat után vendégeink köszöntései következtek: Cseresnyés Péter, miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkár úr – egy Wass Albert idézettel vezette fel gondolatait: „… mert a gyökérben van az élet …”  – hangsúlyozva ezzel a gazdasági kapcsolatok visszaállítását és a szülőföldön való boldogulás fontosságát. A Kárpát-medence Európa motorja. Magyarország, ha sikeres, a környezete is profitál. Szemlélet és szempontok fontosságát is kiemelte az államtitkár úr.

A következő felszólaló Jakab István volt, a Magyar Országgyűlés alelnöke kijelentette, hogy Magyarország felelősséget vállal minden magyarért. Az alelnök úr elmondta, hogy mindeddig jelen volt az Expo rendezvényeken, csak egyszer nem, de határozottan elmondhatja, hogy változás van. Nem a szavaknak van ereje, hanem cselekednünk kell, amit meg tudunk tenni, mert a 21. sz-i kihívásoknak kell megfelelni. Van erő a kárpátaljai vállalkozókban!

Luzsi József, a NAK vidékfejlesztésért felelős országos alelnöke volt a következő felszólaló, aki üdvözletét hozza az Anyaországból. Az alelnök úr először járt a Turul Expo rendezvényen, de látja, hogy fejlődés van jelen a régióban. „Amíg van bennünk erő, együtt erősek vagyunk …” – hangzott a kijelentés az alelnök úrtól. Vendégszeretet, magyarság, erő, turizmus – csakhogy néhány mérvadó kifejezést használva, gratulált mindenkinek, többek között a KMVSz elnökének az újraválasztásához.

Kalmár Ferenc András, miniszteri biztos úr pedig a megélhetés kérdéséről beszélt, azokról az alapelvekről, melyek mérvadóak minden ember számára.

Ádám Imre, a VOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megye elnöke a VOSZ elnökének, Tolnay Tibor üdvözletét hozta, valamint a Kárpát-medencei Vállalkozások Nemzeti Fórumáról beszélt, melyhez a KMVSz és KFMVSz is csatlakozott, mely kezdeményezés mind vállalkozásokról, mind emberi kapcsolatokról is szól.

Molnár György, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Nemzeti Integrációs és Kárpát-medencei Hálózatfejlesztés igazgatója pedig arról beszélt, hogy mennyire meghatározó egy közösség megmaradásához a közös emlékek és élmények átélése. Ő is gratulált és sok sikert kívánt a továbbiakhoz.

Szilágyi Mátyás főkonzul úr, Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviseletében,  többek között beszélt a magyar külpolitika külgazdasági részének fejlődéséről, a gazdálkodó rétegről, a pályázatokról, az infrastruktúra fejlesztéséről.

Virág László, a VI. Turul Expo házigazdája záró beszédében megköszönte a megjelentek, a vendégeknek, a tagságnak, a kiállítóknak, a látogatóknak, munkatársaknak az aktív részvételt.

 

Ezt követően az Év Vállalkozói Díjainak átadására került sor. A következő tagok kapták e díjakat:

Az év növénytermesztője: Kemény Csaba (Beregi régió)

Az év állattenyésztője: Tüzes Pál (Ugocsa régió)

Az év méhésze: Varga József (Ugocsa régió)

Az év kereskedője: Bodnár József (Ungi régió)

Az év kézművese: Gergely István (Beregi régió)

Az év borásza: Simon István (Ugocsa régió)

Az év iparosa: Hánka Tibor (Máramarosi régió)

Az év kertésze: Pák Ferenc (Beregi régió)

 

Elismerő oklevelek átadására is sor került:

Jakab Sándor – a kárpátaljai magyar vállalkozókért és a szövetségért tett kiemelkedő erőfeszítéseiért;

Bimba Tímea – kimagasló eredményt ért el a Royal Beauty Kárpát Kupa 2019 áprilisi rendezvényen;

 

Ex Libris díjak átadása is megvalósulhatott, mely díjrendszer ötlete 1987-ben alapítódott Gubcsi Lajos (közgazdász, a közgazdaságtudományok kandidátusa, címzetes egyetemi docens, újságíró, író, 60 könyv szerzője) által. Az elismerést olyan kárpát-medencei magyarok is megkaphatják, akik hazájukban sokat tesznek a magyar művészetért, kultúráért, a magyarság fennmaradásáért. Díjazottak lettek az alábbiak:

Ungvári 10-es Számú Dajka Gábor Középiskola

Erfán Ferenc, a Boksay József Megyei Szépművészeti Múzeum igazgatója

Engi Erika, zongora tanárnő

Nagy Margit – Ugocsa Hagyományőrző Egyesület vezetője

K. Debreceni Mihály – az MTVA tudósítója

László Károly, técsői református lelkész

Nagyszőlősi 3-as számú Perényi Zsigmond Középiskola

Sütő János, festőművész úr

Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium

Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület

A Turul Expo keretein belül Vállalkozói Csúcstalálkozóra is került sor, melynek témája a Munkaerő megtartás volt. Körülbelül 30-an vettek részt a találkozón, köztük magas tisztséget betöltő személyek, vállalkozók, vezetők, akik eszmecserét folytatva megosztották egymással azokat a pozitív példákat, amelyek elősegítették, hogy a munkaerő itthon maradjon.

Ezt követően Gazda fórumra került sor, melynek témája Az aszálykárok enyhítése volt. Az előadó dr. Mágori Tibor Péter, akinek a szakterülete szántóföldi növénytermesztés, kertészet és növényvédelem, saját, friss mérési eredményeit hozta el és mutatta be prezentálva, melyeket víz szonda segítségével gyűjtött össze.

Színes kulturális programmal is várták az ide ellátogatókat, így fellépett a Rezeda és barátai, valamint a Sodró Együttes a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművészeinek közreműködésével.

Az idei évben az Expo keretein belül több híres magyar zenekar is fellépett, mint például pénteken Király Viktor és Linda, szombaton Keresztes Ildikó és zenekara, István, a Király (rockopera keresztmetszet, koncertturné), vasárnap a Pataky Művek és az EDDA.

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége köszönetét fejezi ki a Magyar Kormánynak és mindazoknak, akik hozzájárultak a VI. Turul Expo megvalósulásához!

Szamburszki Gabriella