Tisztújító Küldöttgyűlés a Vállalkozók Szövetségénél

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége 2019. május 4-én tartotta Tisztújító Küldöttgyűlését Tiszapéterfalván, melynek helyszínt a Művelődési Ház biztosított. A KMVSz egész tagságát érintette eme kiemelkedően fontos rendezvény, hiszen a küldöttgyűlésnek a KMVSz elnöki tisztségét betöltendő személy megválasztásában kellett voksolnia …

A küldöttgyűlés igei köszöntővel indult, melyet Hunyadi Attila esperes úr tartott a Zsoltárok könyvének 127. részéből. Az esperes úr elmondta, hogy neki az a feladata, hogy Istenre mutasson, így arra hívta fel a figyelmünket, hogy életünk bizonyos szakaszaiban nagyon sokszor magunknak tulajdonítjuk a sikert és a dicsőséget. Azonban be kell látnia az embernek, hogyha az Úr nincs jelen az életében, akkor minden hiábavaló. Ne szégyelljük felvállalni az emberek előtt, hogy ki által van áldás az életünkben! Valamint ott, ahol vagyunk, ahová helyezett bennünket az Úr – ott kell a Világosság Fiaiként ragyogni!

A küldöttgyűlés hivatalos része Számláló Bizottság megalakulásával kezdődött, így hivatalosan is kijelenthető volt, hogy határozatképes volt a küldöttgyűlés.

Az eseményre több helyről is érkeztek vendégek, akik felszólalásaikkal köszöntötték a megjelenteket. Jelen volt: Czomba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei elnöke; Szilágyi Mátyás főkonzul úr, Magyarország Beregszászi Konzulátusának képviseletében; dr. Loppert Balázs konzul úr, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának képviseletében; Csizmadia Alexandra, mint Magyarország Beregszászi Konzultusának külgazdasági attaséja; Bocskay István, marketing szakértő, a SIKERKÉPZÉS megálmodója és előadója; Tóth Bálint úr, mint Tiszapéterfalva polgármestere.  Továbbá a KMVSz négy régiójának képviselői: Kovács Árpád (Ungi régió elnöke), Himinecz László (Ugocsa régió elnöke), Sütő Anikó (Máramaros régió elnök asszonya) és Huszár Andrea (Beregi régió elnök asszonya).

A köszöntők után következett a KMVSz elnök, vagyis Virág László beszámolója, mely tartalmazta és összefoglalta mindazt, amit eddig 2019. május 4-ig a KMVSZ, mint szolgáltató szervezet elért. Nem kétséges, hogy a Szövetség rohamosan fejlődik és növekedik. A KMVSz Magyarország elsőszámú stratégiai partnere Kárpátalján – élve Szilágyi Mátyás főkonzul úr szavaival – hiszen az elnök úr beszédében elmondta, hogy a KMVSz tagsága elérte már a 2280 főt. Statisztikai beszámolót is tartott, hogy a KMVSz tagságában hány fő foglalkozik földműveléssel, kereskedelemmel, iparral, szolgáltatással. Felsorolta azokat az eseményeket és programokat, amelyekben 2018-ban részt vett a KMVSz, mint például: AGROmashEXPO, régiós közgyűlések, V. Turul Expo, Magyarok Kenyere, különböző fórumok (méhész- , gazda- , szépségipari tagozatos fórumok), tanulmányutak (Szentesre, Ásotthalomra és Mezőhegyesre), falugazdászképzések, batáta program, kukorica vetőmag program és még folytathatnánk a sort. Elmondható, hogy a Szövetség munkálkodik, és elsődleges céljának tartja, hogy segítse az itthon tevékenykedő magyar vállalkozókat. Ez a segítség mindazok felé irányul, akik a Vállalkozó Szövetség tagjává válnak, akik szeretnének tenni, haladni, kicsit jobban boldogulni szülőföldjükön.

Fontos tudnunk, hogy a 2019 márciusában már megrendezésre került régiós küldöttgyűléseken a tagság tett javaslatot a KMVSz elnök személyével kapcsolatban. Minden régióban Virág László elnök úrnak szavaztak bizalmat. Más személyre nem tett javaslatot a küldöttgyűlés. A szavazás egyhangúan bizonyította azt, hogy szeretné a tagság, ha Virág László úr töltené be továbbra is az elnöki tisztséget a KMVSz életében. Ehhez pluszban még hozzájárult az – és megszavazta a küldöttgyűlés –, hogy mostantól az elnökséget 5 évre választják. A KMVSz általános alelnöki tisztségét Pataki Gábor, ügyvezető alelnöki posztját Huszár Péter, a titkár feladatait ezentúl Iljasovics Viktor végzi.

Továbbá bejelentésre kerültek a Szövetség szakbizottságainak átszervezése is, mely a következőképpen alakult:

  1. Mezőgazdasági Bizottság, élén Bucsella Enikő
  2. Ipari és Kereskedelmi Bizottság, élén Himinecz László
  3. Etikai Bizottság, élén Radvánszky Ferenc
  4. Ellenőrző Bizottság, élén Sütő Anikó
  5. Turizmus és Borászati Bizottság, élén Jakab Sándor
  6. Pályázati és Szakmai Ellenőrző Bizottság, élén Huszár Andrea

Virág László elnök úr székfoglaló beszédében pedig megköszönte, hogy annyi éven át bizalmat szavaztak neki az emberek, köszönetet mondott a munkatársainak, valamint elhangzottak mindazok a tervek, melyek a közeljövőben a KMVSz életében vagy már éppen zajlanak (ide sorolhatjuk a szakemberek képzését; a SIKERKÉPZÉST – Bocskay István által) vagy éppen, amelyek mind ezek után fognak elindulni (növénynövekedést serkentő szer behozatala Magyarországról, tározó építése stb.).

A rendezvény második részében pedig Bocskay István, marketing szakértő úrtól, a SIKERKÉPZÉS megálmodójától hallhattunk lelkesítő beszédet Áldás és felelősség címmel. A szakértő úr nagyon szépen és érthetően összekötötte mindazt, hogy mit jelent az, hogy milyen Áldás, vagyis áldott az a pillanat, mikor ennyi ember előtt kell szólnia, és mégis mennyire Felelősség is egyben, hogy szavai ne legyenek üresek, hogy szavainak legyen hatása az emberi szívekben. És ezzel mindannyian így vagyunk: áldás is egyben, de felelősség a másikért. A szakértő úr olyan bizonyossággal tett tanúságot rólunk, Kárpátaljai emberekről, hogy itt élő, dolgozó kárpátaljai emberként megható volt hallgatni, mert elmondása alapján nagyon nagy szeretettel tudunk beszélni szülőföldünkről és a vendéglátásunk pedig kifejezetten magával ragadó egy külföldi irányában, valamint nálunk csak „megoldandó feladatok” vannak.  Bátorította a hallgatóságot, hogy azt a tevékenységet, amely ránk van bízva, arra koncentráljunk, mert eredménye lesz, hiszen minden embernek van egy feladata, amely az ő felelőssége (amely a Láthatatlan Mérnök akarata). Tegyük a dolgunkat, mert cselekedeteink által tudunk hatni a világra!

A KMVSz köszönetét fejezi ki Tiszapéterfalva polgármesterének és a Magyar Kormánynak, hogy segítségükkel megvalósulhatott a rendezvény.

 

Szamburszki Gabriella

KMVSz asszisztens