Önkormányzati képviselői feladatokat ellátó vállalkozók, gazdák figyelmébe

Az önkormányzati képviselők ebben az évben immár harmadik alkalommal kellett beszámoljanak saját és családtagjaik jövedelméről a korrupcióellenes intézkedéseken belül. Azonban fel szeretnénk hívni figyelmüket arra, hogy az éves beszámoló (deklaráció) leadásán kívül a képviselőnek, az állami tisztviselőnek tájékoztatnia kell a Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökséget akkor is, amennyiben vagyoni helyzetében jelentős változás áll be. Ezt mindenki a saját elektronikus felhasználói fiókjában teheti meg azon a weboldalon keresztül, melyen keresztül a beszámolót leadta.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az értesítő benyújtásához mindenképpen érvényes elektronikus kulcsokkal kell rendelkezni. Ezért amennyiben lejárt az elektronikus kulcsunk, azonnal hosszabbítsuk meg azt. Ezt a legegyszerűbben a Privat Bank (privat24) internetes felületén tehetjük meg akár otthoni körülmények között is, amennyiben rendelkezünk a Privat Bank által kiállított bankkártyával. Ezen kívül természetesen egyéb, megfelelő engedélyekkel rendelkező állami, vagy magánvállalatoktól is beszerezhetjük az elektronikus kulcsot. A korrupció megelőzéséről szóló törvény 52. tc. megfelelően (a továbbiakban törvény), amennyiben a beszámolási kötelezettséggel lendkerekező személy vagyoni helyzetében jelentős változás áll be, vagyis amennyiben jövedelmet szerez, vagy valamilyen vagyontárgyat vásárol, melynek értéke meghaladja a munkaképes emberek számára megállapított 50 létminimum összegét, az említett személy a jövedelemhez jutást, vagy vagyon megvásárlását követő 10 napon belül köteles írásban értesíteni erről a Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökséget. Az értesítőt kizárólag elektronikus formában lehet leadni, papíralapú leadás nem lehetséges.

A 2019. évi állami költségvetésről szóló törvénynek megfelelően 2019. január 1-jén a létminimum 1921 hrivnya, vagyis a beszámolási kötelezettséggel rendelkező személy abban az esetben köteles értesíteni az Ügynökséget, ha a jövedelem, vagy megszerzett vagyon értéke meghaladja a 96050,00 hrivnyát. Amennyiben a családdal együtt élő szülő, házastárs, gyermek jut ilyen jövedelemhez, nem kell benyújtani az értesítőt, a vagyongyarapodást csak a következő évben a tárgyévre vonatkozó beszámolóban kell majd feltüntetni. Például, amennyiben valaki pályázat keretén belül gépjárművet, eszközt vásárol, vagy olyan jövedelemhez jut, mely meghaladja a 96050,00 hrivnyát, abban az esetben is be kell nyújtani az értesítőt. A vásárlás napjának nem a gépjármű regisztrációját tekintjük, hanem a vásárlást igazoló teljesítési igazolás, ún. „akt”, „nakladna” kiállításának napját. A megfelelő okmányok kiállításának napjától számítjuk a 10 napos határidőt.

A Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség felhívja mindenki figyelmét arra, hogy felmutatandó jövedelmekhez tartoznak az alábbiak: munkabér (fő munkahelyen és másodállásban), honoráriumok és egyéb polgárjogi szerződés (vállalkozási szerződés) alapján kifizetett jövedelmek, vállalkozási tevékenységből származó jövedelem, ingatlan bérbe adásából származó jövedelem, osztalékok, kamatok, biztosításból származó jövedelem, jótékonysági adomány, nyugdíj, örökség, értékpapírok és üzletrész eladásából származó jövedelem, ajándékok, hitelek, kölcsönök, visszatérítendő pénzügyi támogatások is. Természetesen a munkabérek és egyéb személyi kifizetések esetén az egy havi jövedelmet értjük. Fontos megjegyezni, hogy a munkabérek esetén a munka díjazásáról szóló törvénynek megfelelően Ukrajnában két részletben kerül kifizetésre a munkabér (előleg és alapbér formájában). Ezért a munkabér esetén csak akkor kell értesítőt benyújtani, ha annak egy fél havi összege eléri a 96050,00 hrivnyát. Amennyiben örökséget, ajándékot kapnak és annak értéke ismeretlen, az ügyletek megkötésénél azok értékbecslése nem történt meg, ilyen esetben értesítőt nem kell benyújtani.

Minden egyes esetben be kell nyújtani az értesítőt. Tehát amennyiben valaki egy éven belül két gépjárművet vesz, akkor két ilyen értesítőt nyújt be. Természetesen attól függetlenül, hogy benyújtottuk az értesítőt a vagyoni helyzet módosulásáról, ez nem mentesít annak kötelezettsége alól, hogy a tárgyévet követően ezeket a módosításokat feltüntessük az éves beszámolóban is.

Arra is szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az a személy, aki már nem tölt be állami funkciókat, vagy már nem önkormányzati képviselő, még a tárgyévet követően köteles benyújtani a megfelelő beszámolókat.

 

Farkas-Kordonec Gabriella

a KMVSz jogi tanácsadója