Közgyűlés és SIKERKÉPZÉS a Máramaros-Ugocsa Régióban

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége 2018. február 10-én tartotta Máramaros-Ugocsai Régiós Közgyűlését. A Közgyűlés köszöntőkkel vette kezdetét, Himinecz László, régió elnök köszöntötte a megjelent vendégeket és tagokat. Őt követte Virág László elnök úr köszöntője. A Közgyűlés a megszokott protokoll szerint a napirendi pontok ismertetésével folytatódott. A napirendi pontokat a jelenlévők egyöntetűen elfogadták.

Himinecz László régió elnöki beszámolójában ismertette a régió tagságának létszámbeli változását, valamint a tevékenységi körönkénti megoszlását. Ezt követően a tavalyi év legfontosabb, a régiót érintő eseményeit foglalta össze. Elmondta, hogy a tavalyi évben is folytatódott a kukorica vetőmag akció, melynek keretein belül 256 zsák vetőmagot osztottak szét a Máramaros-Ugocsa régióban, valamint a Magyarok Kenyere jótékonysági akcióban való részvétel során több, mint 2 tonna búzával támogatták a régió gazdái a kezdeményezést. Az MU régió képviselői egy napot tölthettek az Országos Mezőgazdasági-és Élelmiszeripari Kiállításon, az OMÉK-on. A régió az elmúlt évben is helyszínt biztosított a SIKERKÉPZÉS-nek, mely már két éve folytatódik a magyar kormány támogatásával. A régió elnök buzdított mindenkit a képzéseken való részvételre az idei évben is.  

A régió elnöki beszámolót követően Virág László elnök úr mondta el a jelenlévőknek a szövetséggel kapcsolatos aktuális híreket, információkat. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége felvette a KMVSz-t a társult tagjai közé, jelentette be nagy örömmel elnök úr, ezt követően pedig a kukoricavetőmag igénylésének feltételeiről és lehetőségeiről tájékoztatta a régió tagságát.

A KáTÉSz idei évi terveivel és elképzeléseivel kapcsolatban Himinecz László régió elnök tartott tájékoztatást, melyet a hozzászólások követtek.

A régiós gyűlés javaslatot tett a szövetség tagsági díjával kapcsolatban, mely kérdésben végleges döntést a 2018.03.10-én megrendezésre kerülő Közgyűlés hozza majd meg.

A Máramaros-Ugocsa Régiós Közgyűlés rendhagyóan SIKERKÉPZÉSSEL zárult. Bocskay István a 3+1 tanács mielőtt piacra mennél című előadásával az értékesítés során fontos tudnivalókra tanította a jelenlévőket. A képzés a megszokotthoz híven jó hangulatban telt. A régiós Közgyűlésen és a SIKERKÉPZÉS-en több, mint 200 tag vett részt, akiknek ezúton is köszönjük, hogy megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. A KMVSz külön köszönetét fejezi ki Seres János esperes úrnak a helyszín biztosításáért és a gyűlés sikeréhez való hozzájárulásáért.

Huszár Andrea