Három külhoni gazdaszervezeti elnök vehetett át kitüntetést a Földművelésügyi Minisztériumban

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából megrendezett kitüntetési ünnepségen dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter három külhoni gazdaszervezeti elnök részére Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott.

Kitüntetésben részesült:

Csomortányi István, az Érmelléki Gazdák Egyesületének elnöke, az érmelléki mezőgazdaság, a korszerű családi gazdálkodás fejlesztésében, a partiumi régió magyar gazdáinak összefogásában, tájékoztatásában, szakmai rendezvények szervezésében végzett kiváló tevékenységéért.

Dobos Attila, az Életvirág Ökológiai Gazdaegyesület elnöke, a természet közeli gazdálkodásban, a hagyományos növénytermesztésben, a tájjellegű, őshonos állatfajták visszahonosításában, a táj ökológiai egyensúlyának megtartásában, a genetikai sokféleség megőrzésében végzett tevékenységéért.

fotó: Sajtóiroda FM

Virág László, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége elnöke,  a kárpátaljai magyarság gazdasági életének fellendítése, Ukrajna gazdaságába történő integrálása és a kárpátaljai vállalkozások egységes Kárpát-medencei gazdaságba történő bevezetése érdekében végzett kimagasló munkássága elismeréseként.

fotó: Sajtóiroda FM

A magyarság nemzettudatát évszázadok szabadságküzdelmei formálták a Kárpát-medencében. Forradalmak, szabadságharcok kovácsolták azokat a nemzetállami kereteket, amelyek ma is megtartanak minket – mondta Fazekas Sándor az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója tiszteletére rendezett minisztériumi ünnepségen.

 

1956 volt az az év, amikor Magyarország be tudott avatkozni a politika fősodrába, amikor szüleink, nagyszüleink generációja egy példátlan zsarnoksággal, egy világhatalommal szemben is vállalta a forradalmat, a fegyveres harcot – fogalmazott a földművelésügyi miniszter. Hangsúlyozta: az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezéskor azt is kutatjuk, honnan van a magyarságban az a hihetetlen ragaszkodás a szabadsághoz, a függetlenséghez, a nemzeti önrendelkezéshez, amely azokban a legendás napokban is testet öltött. Amely nyomon követhető a középkortól, a függetlenségi mozgalmakon és 1848-on át napjainkig. 1956 is ezt a sort erősíti.  Ma is ezen alapul nemzettudatunk. 1956 meghatározó erejű példa arra, hogy ez a nemzettudat eleven, nem tudták eltiporni, elpusztítani – hangoztatta Fazekas Sándor.

A miniszter az ünnep jelentőségével kapcsolatban azt mondta: ilyenkor visszatekintünk, egyfajta mérleget vonunk és a magyarság számára ez a mostani pillanat is ilyen. Létünk alapja a nemzeti függetlenség és a szabadság iránti vágy, az, hogy önként dönthessünk saját sorsunkról. Most is sorskérdésekről kell állást foglalnunk – hangsúlyozta. Véleménye szerint a magyarság nem tud fönnmaradni, csak akkor, ha szilárd állami keretek között él, ha saját nemzeti állami kereteit tudja építeni és egy olyan közösséget tud összefogni, amely több országban szétszórva él, de azonos értékrend mentén gondolkodik, éli mindennapjait és ünnepli jeles évfordulóit.

 

Forrás: http://hatartalangazda.kormany.hu/harom-kulhoni-gazdaszervezeti-elnok-vehetett-at-kituntetest-a-foldmuvelesugyi-miniszteriumban