KMVSZ Ung megyei közgyűlés

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége soros tisztújító közgyűlése előtt jelenleg megyei közgyűléseit tartja. A 2016-os évben elsőként Ung megyében (február 13-án) gyűlt össze a megyei tagság több mint 90%-os részvétellel. A tanácskozás helyszínéül már hagyományként a Szürtei Polgármesteri Hivatal szolgált. Elsőként a házigazda, Puskár Árpád köszöntötte az egybegyűlteket és fejezte ki örömét, hogy ismét vendégül láthatja a környék vállalkozóit.alt

Ezt követően Kovács Árpád Ung megyei elnök ismertette a napirendet, majd szavazásra bocsátotta azt, melyet a tagság egyhangúan elfogadott. A szavazás után Virág László a KMVSZ elnöke tartotta meg ünnepi köszöntőjét, majd ismertette a Szövetségen belüli aktualitásokat. Beszámolt az eddigi és a várható támogatásokról, majd válaszolt a tagság kérdéseire.

Kovács Árpád évértékelő beszédében tételesen, adatokkal alátámasztva sorolta fel a tagságnak nyújtott segítséget, a számítógép, műtrágya, méhész ruha, atkaölő szer és üzemanyag támogatásokat. Majd sor került a megyei tisztségviselők megválasztására. A szavazást Himinecz László Ugocsa megyei elnök vezette. 33 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett újraválasztották Kovács Árpádot további három évre. Alelnökként Ferkó Béla, titkárként pedig Erdélyi István látja el a továbbiakban az Ung megyei feladatokat.

Kovács Árpád javaslatot tett a Szövetség elnöki tisztjére, Virág László személyében. A tagság egyhangúan támogatta a javaslatot.

Ezt követően a közgyűlés átalakult kötetlen beszélgetéssé. Szó volt a földprivatizációs gondokról, a témával kapcsolatban Virág László hangsúlyozta, hogy a földeket meg kell tartani a helyi gazdák tulajdonában. Megemlítésre került a Fiatal Vállalkozók évével kapcsolatos pályázati és fejlesztési lehetőségek, valamint a KMVSZ 2016-os évi fejlesztési tervei.

altA beszélgetést követően Barkaszi Ferenc a KMVSZ alelnöke és a mezőgazdasági szakbizottság elnöke folytatott le egy eredményes fórum beszélgetést a tagokkal. Jól összeállított előadásában sok értékes információval látta el az egybegyűlteket, akik jelezték, hogy a jövőben is igénylik a hasonló tanácsadásokat. A KMVSZ vezetése biztosított mindenkit támogatásáról és bíztatta a tagokat, hogy kéréseikkel, igényeikkel keressék fel az illetékeseket.

KMVSZ