A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének (KMVSZ), 2010-es Tisztújító Közgyűlése

2010. szeptember 10-én került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének közgyűlése, melynek a Péterfalvi Líceum díszterme adott otthont.

A rendezvényt Himinecz László, péterfalvi vállalkozó nyitotta meg, elsőként Brik Irmának, a líceum igazgatónőjének adva át a szót.

A gyűlésen 42 fő volt jelen Kárpátalja különböző városaiból, falvaiból.

A közgyűlés elengedhetetlen feltételei közé tartozik a számláló bizottság, melynek tisztje Sütő Anikót (Visk), Bíró Bélát () és Boldog Ferencet (Tiszaújhely) illette.

 

Ezután az egybegyűltek egyöntetűen elfogadták a napirendi pontokat:

1. A KMVSz eddigi tevékenységének ismertetése, elnöki beszámoló.

2. A tisztségviselők megválasztása.

3. A tagsági díj meghatározása.

4. Rövidtávú ütemterv elfogadása, annak megvitatása és elfogadása a 2011. április 1-ig.

5.A KMVSz feladatainak előterjesztése, annak megvitatása és elfogadása a 2011-es évre.

6. A megválasztott tisztségviselők felszólalása.

7. A résztvevők hozzászólásai.